Europees uitgeversrecht stap dichterbij

De commissie voor Juridische Zaken (JURE) van het Europees Parlement heeft vandaag voor een uitgeversrecht voor perspublicaties gestemd.

De goedkeuring van het uitgeversrecht betekent een belangrijke stap voor Europese nieuwsuitgevers in hun streven naar een gelijker speelveld met internetgiganten, zoals Google en Facebook.

In een reactie noemt Wout van Wijk, executive director van News Media Europe vandaag een uitzonderlijke dag voor Europese nieuwsmedia. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat de Europese Instellingen snel een finaal akkoord bereiken en verheugen ons op een toekomstbestendig auteursrecht, geschikt voor het digitale tijdperk”.

In 2017 beoordeelden enkele andere commissies van het Europees Parlement het uitgeversrecht ook als positief. De Raad, waar de lidstaten zijn vertegenwoordigd, bereikte vorige maand een intern akkoord.

Maatschappelijk belang nieuwsmedia rechtvaardigt uitgeversrecht

In september 2016 presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor een nieuwe Auteursrechtrichtlijn, inclusief een naburig recht voor nieuwsuitgevers. Met dit uitgeversrecht wil de Commissie bijdragen aan het behoud van een pluriform aanbod van online journalistiek.

Voor nieuwsuitgevers is rechtszekerheid in de vorm van een stevig fundament om eerlijke overeenkomsten met derden te sluiten over digitaal hergebruik van journalistieke producties essentieel om te kunnen voortbestaan.

Uitvoerende kunstenaars, muziek- en filmproducenten en omroeporganisaties beschikken al over een vergelijkbaar naburig recht.
Het maatschappelijke belang van nieuwsmedia maakt het toevoegen van nieuwsuitgevers aan de groep rechthebbenden proportioneel en noodzakelijk, stelde NDP Nieuwsmedia eerder.

Mogelijk plenaire stemming voor aanvang triloog

De JURE-commissie heeft de Duitse christendemocraat Axel Voss, rapporteur op dit dossier, het mandaat gegeven om direct van start te gaan met de triloog, de finale onderhandelingen over het voorstel met de Europese Commissie en de Raad.

Het is echter mogelijk dat het Parlement alsnog plenair moet stemmen over het voorstel. Deze stemming zal dan waarschijnlijk op donderdag 5 juli plaatsvinden.
Vervolgens kan de triloog dan alsnog van start gaan. De Europese Commissie en de Raad zijn beide ook voorstander van het uitgeversrecht.