Uitgekleed uitgeversrecht helpt nieuwssector onvoldoende

Het Comodini-report impliceert een niet-functionerende markt, maar herstelt het verstoorde evenwicht tussen internetplatforms en nieuwsuitgevers niet.

Dat concluderen Tom Nauta en Sebastiaan Moll, respectievelijk directeur en beleidsmedewerker van NDP Nieuwsmedia, in een opinieartikel op IE-Forum.nl, een onafhankelijke website over intellectuele eigendomsrechten.

Volgens NDP Nieuwsmedia vormt het uitgeversrecht, dat de Europese Commissie in september voorstelde, de beste oplossing voor de nieuwssector.

Verstoorde evenwicht nieuwsmarkt vormt urgent risico

Nederlandse nieuwsuitgevers investeren jaarlijks ongeveer een miljard euro in kwaliteitsjournalistiek.
De inkomsten uit print lopen terug en op internet is het moeilijk om de investeringen terug te verdienen.

Met name de verdeling van digitale advertentie-inkomsten tussen nieuwsuitgevers en partijen die louter content verspreiden is scheef. Maar liefst 85 procent van de digitale advertentie-inkomsten gaan niet naar uitgevers die in kwaliteitsjournalistiek investeren, maar naar Google en Facebook.

Als deze scheve marktverhoudingen tussen internetplatforms en nieuwsuitgevers blijven bestaan, droogt de bron, de nieuwsproductie, op termijn op. Dit vormt een urgent probleem en een groot maatschappelijk risico.

Maatschappelijk belang nieuwsmedia rechtvaardigt uitgeversrecht

Voor nieuwsuitgevers is rechtszekerheid in de vorm van een stevig fundament om eerlijke overeenkomsten met derden te sluiten over digitaal hergebruik van journalistieke producties essentieel om te kunnen voortbestaan.
Het door de Europese Commissie voorgestelde uitgeversrecht biedt dit stevige fundament.

Uitvoerende kunstenaars, muziek- en filmproducenten en omroeporganisaties beschikken al over een vergelijkbaar naburig recht.
Het maatschappelijke belang van nieuwsmedia maakt het toevoegen van nieuwsuitgevers aan de groep rechthebbenden proportioneel en noodzakelijk.

Vermoeden van procesbevoegdheid helpt sector onvoldoende

In een conceptrapport (Comodini-report), opgesteld door rapporteur Theresa Comodini Cachia, lijkt de Commissie Juridische Zaken (JURI-commissie) van het Europees Parlement het uitgeversrecht te willen uitkleden tot een vermoeden van procesbevoegdheid.

Dit vermoeden zal uitsluitend leiden tot rechtszaken tussen nieuwsuitgevers en onlineplatforms. Jarenlange procedures herstellen het verstoorde evenwicht tussen internetplatforms en nieuwsuitgevers niet.