Uitgeversrecht onmisbaar voor toekomstbestendig auteursrecht

Op 28 juni hebben de Europese uitgeversorganisaties tijdens een persconferentie de kritiek op het uitgeversrecht weerlegd.

Tegenstanders van het auteursrecht, Amerikaanse internetgiganten en bedrijven die digitale kwaliteitsjournalistiek kopiëren zonder ervoor te betalen, voeren een agressieve campagne tegen de nieuwe Auteursrechtrichtlijn en het uitgeversrecht.

Omdat deze campagne veelal is gestoeld op onjuiste argumenten, weerleggen gezamenlijke Europese uitgeversorganisaties, waaronder News Media Europe, deze argumenten in het ‘EU Copyright reform: the truths and the myths’.

De uitgeversorganisaties benadrukken dat het uitgeversrecht een effectief instrument is om kwaliteitsjournalistiek op het internet te beschermen.
Het biedt uitgevers van nieuwsmedia en magazines een stevig juridisch fundament om eerlijke overeenkomsten met derden te sluiten over digitaal hergebruik van journalistieke producties, zo is te lezen in het persbericht van de Europese uitgeversorganisaties.

Mogelijk volgende week plenaire stemming

In totaal hebben vier commissies van het Europees Parlement het uitgeversrecht de afgelopen twee jaar onderzocht en goedgekeurd.
Hoewel ook de commissie voor Juridische Zaken van het Europees Parlement (JURE-commissie) vorige week voor het uitgeversrecht stemde, is het de verwachting dat het Parlement op donderdag 5 juli alsnog plenair zal moeten stemmen over het voorstel.

Tegenstanders van het uitgeversrecht bestookten Europarlementariërs de laatste weken met meer dan 35.000 e-mails en geautomatiseerde telefoongesprekken om hun standpunten kenbaar te maken.