NDP Nieuwsmedia verwelkomt voorstel uitgeversrecht

Voorstel Commissie stelt nieuwsbedrijven beter in staat om investeringen in onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek terug te verdienen.

Vandaag presenteerden eurocommissarissen Andrus Ansip en Günther Oettinger, beide verantwoordelijk voor de Digital Single Market strategie, de nieuwe Auteursrechtrichtlijn.
De Commissie introduceert een naburig recht voor nieuwsuitgevers om bij te dragen aan het behoud van een pluriform aanbod van online journalistiek.

Met het voorstel beoogt de Europese Commissie een gelijker speelveld te creëren op het internet. Hiermee onderkent de Commissie de belangrijke rol van uitgevers voor een gezonde creatieve industrie.

Het vandaag gepresenteerde voorstel komt grotendeels overeen met het eerder uitgelekte interne werkdocument van de Europese Commissie en de conceptversie van de richtlijn.

Uitgeversrecht stimulans voor nieuwssector

‘Het creëren van content is geen hobby maar een beroep,’ zei Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, vanochtend in zijn jaarlijkse State of the Union. ‘Daarom moeten auteurs, journalisten en uitgevers een eerlijke vergoeding krijgen.’

Het uitgeversrecht beoogt, in aanvulling op het auteursrecht, de positie van uitgevers ten opzichte van derden te versterken zodat uitgevers met marktpartijen partnerships kunnen aangaan gericht op het hergebruik van content.
Dit moet uitgevers beter in staat stellen met grote internetbedrijven afspraken te maken over het hergebruik van digitale nieuwsberichten.

Nieuwsuitgevers investeren miljoenen euro’s in onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek. Om deze investeringen terug te verdienen, moeten nieuwsbedrijven hun content optimaal kunnen vermarkten.

Het nieuwe recht gaat niet zo ver dat er niet over bepaalde nieuwsfeiten mag worden gepubliceerd. Dit is in lijn met de bestaande nieuwsexceptie van de Auteurswet.
Ook benadrukte Oettinger eerder al dat hyperlinken naar nieuwsberichten in de toekomst voor individuele internetgebruikers gratis blijft.

Vervolgstappen

Het voorstel van de Europese Commissie zal nu door het Europees Parlement en de Europese Raad behandeld worden. Daarna zal de richtlijn in de lidstaten worden geïmplementeerd.