Politieke partijen: meer actie tegen ongebreideld scrapen door AI

Tweede Kamerfracties uiten in reactie op kabinetsvisie AI zorgen over auteursrechtschendingen en desinformatie door generatieve AI.

De Tweede Kamer is nog niet tevreden over de onlangs gepresenteerde kabinetsvisie op generatieve AI. Uiteenlopende fracties, waaronder GroenLinks-PvdA, D66, BBB en SP, hebben vragen gesteld aan staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering).

De fracties maken zich zorgen over schendingen van het auteursrecht door AI-partijen die op grote schaal nieuwsartikelen scrapen om hun AI-modellen te trainen. Het kabinet, zo stellen deze partijen, zou meer moeten doen om inzichtelijk te maken hoe groot het probleem is en om duidelijk te maken welke oplossing het voorstaat.

Zorgen over scrapen door AI-partijen

Zo benadrukt D66 dat het kabinet zelf vaststelt dat er mogelijk al lange tijd auteursrechten worden geschonden. De partij vindt dat het kabinet concrete stappen moet zetten om inzicht te krijgen in de omvang van het probleem. De fractie stelt voor dat staatssecretaris Van Huffelen advies inwint bij de landsadvocaat en de Raad van State.

De fractie van GroenLinks-PvdA stelt dat scraping een bewezen probleem is en is van mening dat de staatssecretaris het ongebreideld scrapen onmogelijk moet maken. Daarbij dient het kabinet transparantie van AI-partijen af te dwingen. De SP-fractie noemt het scrapen van AI-partijen onrechtmatig, onrechtvaardig en vooral ook onwenselijk.

Stefan Heijdendael, strategisch adviseur van NDP Nieuwsmedia: “Wij zijn blij dat de Tweede Kamer oog heeft voor de risico’s die het gebruik van nieuwsartikelen voor AI-training met zich meebrengt. Het is belangrijk dat het kabinet samen met nieuwsuitgevers en AI-partijen beleid formuleert om het nieuwsecosysteem te beschermen.”

Risico’s voor nieuwsvoorziening

Dat is des te belangrijker nu AI-bots foutieve, hallucinerende antwoorden geven over nieuwsgebeurtenissen. Daarin schuilen risico’s voor de nieuwsvoorziening. In haar vragen richt de fractie van GroenLinks-PvdA de aandacht op deze hallucinaties van AI-modellen. Ook de BBB maakt zich zorgen en roept de staatssecretaris op om in gesprek te gaan met de Nederlandse nieuwsbedrijven.

NDP Nieuwsmedia verwelkomt de politieke aandacht voor deze problemen en roept het kabinet op stevige vervolgstappen te zetten.