Vragen Eerste Kamer over journalistieke exceptie Uitvoeringswet AVG

De senatoren van de VVD, SP en PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld over de journalistieke exceptie in de Uitvoeringswet AVG.

Dat blijkt uit het voorlopig verslag van de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat lidstaten de uitzondering om persoonsgegevens te mogen verwerken voor journalistieke doeleinden in nationale wetgeving moeten vastleggen.
In de Uitvoeringswet AVG kiest het ministerie van Justitie en Veiligheid er niet voor om alle ruimte te benutten die de verordening voor deze vrijstellingen biedt.

Volgens minister Dekker (Rechtsbescherming) is het wetsvoorstel beleidsneutraal. Dat wil zeggen dat daar waar de verordening ruimte laat voor nationale keuzes, de bestaande regels zoveel mogelijk ongewijzigd worden overgenomen.

NDP Nieuwmedia en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zijn van mening dat de Nederlandse wetgever meer gewicht dient toe te kennen aan de vrijheid van meningsuiting, omdat het recht op gegevensbescherming zwaarder gaat wegen onder de AVG.
‘De ‘beleidsneutrale implementatie’ zoals de minister die voorstelt, betekent onder het zwaardere regime van de AVG de facto een zwakkere bescherming voor de journalistiek.’

Volgens beide organisaties zou een adequate journalistieke exceptie het grote belang van de journalistiek voor de werking van de democratie moeten reflecteren.

Schriftelijke vragen VVD, SP en PvdA

De senatoren van de VVD vragen Dekker nu hoe de journalistieke onderzoeksfase kan worden uitgezonderd van de toepassing van de AVG en de Uitvoeringswet AVG.

De senatoren van de SP en de PvdA vragen de minister of het wetsvoorstel belemmerend werkt voor de journalistieke praktijk en de vrijheid van meningsuiting. De senatoren van de SP vragen de regering specifiek naar haar bezwaren tegen een adequate exceptie voor de journalistiek.

De antwoorden op de vragen van de senatoren worden op korte termijn verwacht.

Amendement in Tweede Kamer verworpen

Vorige maand verwierp de Tweede Kamer een amendement van Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) voor een toereikende uitzondering.
Minister Dekker zegde al wel toe dat de journalistieke exceptie na de zomer wordt heroverwogen.