Vragen GroenLinks over journalistieke exceptie Uitvoeringswet AVG

De Kamerleden van GroenLinks vragen minister Dekker (Rechtsbescherming) of de voorgestelde Uitvoeringwet AVG leidt tot een zwakkere bescherming van de journalistiek.

In december diende Dekker de wet die uitvoering geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in bij de Tweede Kamer.

De AVG bepaalt dat lidstaten de uitzondering om persoonsgegevens te mogen verwerken voor journalistieke doeleinden in nationale wetgeving moeten vastleggen.
In het wetsvoorstel kiest het ministerie van Justitie en Veiligheid er echter voor om niet alle ruimte te benutten die de verordening voor deze vrijstellingen biedt.

Volgens de minister is de Uitvoeringswet AVG beleidsneutraal. Dat wil zeggen dat daar waar de verordening ruimte laat voor nationale keuzes, de bestaande regels zoveel mogelijk ongewijzigd worden overgenomen.

Vragen GroenLinks-fractie

Volgens NDP Nieuwsmedia betekent het wetsvoorstel de facto een zwakkere bescherming voor de journalistiek omdat de AVG de het recht op privacy van individuen versterkt en uitbreidt, meer verplichtingen oplegt aan organisaties die persoonsgegevens verwerken en de boetes voor overtredingen aanzienlijk verhoogt, in vergelijking met de oude Privacyrichtlijn.

De leden van de GroenLinks-fractie vragen minister Dekker te reageren op de stelling van NDP Nieuwsmedia.
Zij verwijzen naar de brief die NDP Nieuwsmedia stuurde aan de leden van de vaste commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer.

NDP Nieuwsmedia: ‘Gebruik ruimte die verordening biedt’

NDP Nieuwmedia is van mening dat de Nederlandse wetgever meer gewicht dient toe te kennen aan de vrijheid van meningsuiting, omdat het recht op gegevensbescherming zwaarder gaat wegen onder de AVG.
‘In het belang van de journalistiek dient de wetgever nu tot een hernieuwde afweging te komen.’

Eerder verzocht de brancheorganisatie het ministerie van Justitie en Veiligheid al om een nieuwe afweging tussen het recht op persvrijheid en het recht op privacy.