Europarlementariërs terug van zomerreces

In de komende weken zullen commissies van het Europees Parlement onder andere spreken over de nieuwe Europese cookiewetgeving en het uitgeversrecht.

De ePrivacy-verordening bepaalt onder meer dat internetgebruikers in de toekomst in één keer kunnen bepalen of zij privacygevoelige cookies accepteren of weigeren.
Toen de Europese Commissie het voorstel in januari 2017 presenteerde, was het streven dat deze op 25 mei 2018, tegelijk met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht zou worden. Dit lijkt inmiddels nagenoeg onmogelijk.

NDP Nieuwsmedia en News Media Europe zijn van mening dat gepersonaliseerde berichten en advertenties essentieel zijn om het pluriforme aanbod van vrije en onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek in stand te houden.
De brancheorganisaties zetten zich in voor toekomstbestendige wetgeving zodat nieuwsuitgevers duurzame verdienmodellen kunnen ontwikkelen voor digitale journalistiek.

Op 4 september spreekt de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming van het Europees Parlement (IMCO-commissie) over haar amendementen om de nieuwe ePrivacy-verordening aan te passen. De andere betrokken commissies van het Europees Parlement bereiden momenteel hun amendementen op het voorstel nog voor.

Europees Parlement behandelt uitgeversrecht

Vorig jaar presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor een nieuwe Auteursrechtrichtlijn. Dit voorstel bevat een naburig recht voor nieuwsuitgevers met een duur van twintig jaar. Met dit uitgeversrecht wil de Commissie bijdragen aan het behoud van een pluriform aanbod van online journalistiek.

De commissies Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) en Juridische Zaken (JURI) van het Europees Parlement zullen op 25 en 28 september stemmen over het uitgeversrecht.
Voor het reces spraken de drie andere betrokken parlementaire commissies hun steun uit voor het uitgeversrecht.

In haar ontwerprapport bleek de JURI-commissie eerder behoorlijk kritisch over het uitgeversrecht.
NDP Nieuwsmedia en News Media Europe uitten stevige kritiek op dit ontwerprapport. ‘Een uitgekleed uitgeversrecht helpt de nieuwssector onvoldoende en herstelt het verstoorde evenwicht tussen internetplatforms en nieuwsuitgevers geenszins.’