Opnieuw steun Europees Parlement voor uitgeversrecht

De commissies ITRE en CULT van het Europees Parlement hebben gisteren het uitgeversrecht positief beoordeeld.

De Commissie cultuur en onderwijs (CULT) van het Europees Parlement beoordeelt het voorgestelde uitgeversrecht positief, maar wil de beschermingsduur terugbrengen van twintig naar acht jaar.
Ook de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement is positief over het uitgeversrecht.

Vorige maand beoordeelde ook de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming van het Europees Parlement (IMCO-commissie) het uitgeversrecht als positief.
Ondanks amendementen om het uitgeversrecht af te zwakken, steunt deze commissie het uitgeversrecht in de vorm zoals de Europese Commissie het voorstelt.

Afgelopen september presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor een nieuwe Auteursrechtrichtlijn.
Dit voorstel bevat een naburig recht voor nieuwsuitgevers met een duur van twintig jaar. Met dit uitgeversrecht wil de Commissie bijdragen aan het behoud van een pluriform aanbod van online journalistiek.

Positieve lijn voortzetten

Na het reces zullen ook de commissies Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) en de Juridische Zaken (JURI) van het Europees Parlement stemmen over de nieuwe Auteursrechtrichtlijn.

In haar ontwerprapport bleek de JURI-commissie eerder behoorlijk kritisch over het uitgeversrecht.
NDP Nieuwsmedia en News Media Europe uitten stevige kritiek op dit ontwerprapport. ‘Een uitgekleed uitgeversrecht helpt de nieuwssector onvoldoende en herstelt het verstoorde evenwicht tussen internetplatforms en nieuwsuitgevers geenszins.’

De Maltese Europarlementariër Theresa Comodini Cachia (EVP) is intussen door haar Duitse fractiegenoot Axel Voss vervangen als rapporteur van de JURI-commissie.

Nadat de commissies LIBE en JURI hun standpunt hebben ingenomen, zal het Europees Parlement het voorstel plenair behandelen.
Als ook de lidstaten hun gemeenschappelijke standpunt hebben ingenomen, gaat de triloog van start.