Amendementen Europees Parlement kleden uitgeversrecht uit

Parlement introduceert stevig handhavingsrecht voor nieuwsuitgevers bij inbreuk op het auteursrecht, maar erkent waarde van online nieuwsberichten niet.

Het uitgeversrecht, in de vorm zoals de Europese Commissie het afgelopen september voorstelde, versterkt de positie van nieuwsuitgevers ten opzichte van derden. Het stelt uitgevers in staat met marktpartijen samenwerkingen gericht op het hergebruik van content aan te gaan. Bovendien maakt het handhaving bij inbreuken effectiever.

Uit amendementen die de Commissie Juridische Zaken (JURI-commissie) van het Europees Parlement vandaag presenteerde in haar conceptrapport, opgesteld door rapporteur Theresa Comodini Cachia, blijkt dat de JURI-commissie voornemens is om het uitgeversrecht af te zwakken tot er slechts een handhavingsrecht over blijft.

Kritiek News Media Europe op conceptrapport

News Media Europe, de Europese brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven die de digitalisering van de journalistiek volledig omarmt, is kritisch over het conceptrapport.
‘Om onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek op alle platformen te behouden, moet de waarde die nieuwsuitgevers creëren wettelijk worden vastgelegd,’ zegt Wout van Wijk, directeur van News Media Europe.

‘Het conceptrapport komt niet overeen met de doelen die de Europese Commissie in de Digital Single Market strategie stelde. De amendementen herstellen het verstoorde evenwicht tussen internetplatforms en nieuwsuitgevers geenszins,’ aldus Sarah Davis, voorzitter van de Copyright Task Force van News Media Europe en Legal Director bij de Guardian Media Group.

Scheve marktverhoudingen bedreiging online journalistiek

Momenteel is de verdeling van digitale advertentie-inkomsten tussen nieuwsuitgevers en partijen die content verspreiden onevenredig. Minimaal 85 procent van de inkomsten gaat niet naar uitgevers die in de totstandkoming van content investeren, maar naar internetgiganten zoals Google en Facebook.

Als de scheve marktverhoudingen tussen grote internetbedrijven en nieuwsuitgevers blijven bestaan, droogt de bron, de nieuwsproductie, op termijn op.
Deze ontwikkeling vormt een groot maatschappelijk risico.

Vervolgstappen

De leden van de JURI-commissie zullen in juni eerst zelf stemmen over de ingediende amendementen.
Onlangs presenteerde ook de Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT-commissie) van het Europees Parlement een conceptrapport. Zij stemt op 4 mei eerst zelf over de door de leden van die commissie ingediende amendementen.

Nadat de commissies zelf over hun rapporten hebben gestemd, zal het Europees Parlement de definitieve rapporten van de CULT-commissie en de JURI-commissie plenair behandelen.
Ook de Europese Raad behandelt het voorstel voor de nieuwe Auteursrechtrichtlijn momenteel.

Als het Europees Parlement en de Europese Raad het voorstel hebben behandeld, gaan zij in onderhandeling met de Europese Commissie.
Nadat de drie Europese Instellingen met elkaar tot een finaal akkoord zijn gekomen, zal de richtlijn in de lidstaten worden geïmplementeerd.