IMCO-commissie Europees Parlement positief over uitgeversrecht

Ondanks amendementen om het uitgeversrecht af te zwakken, heeft de IMCO-commissie van het Europees Parlement het uitgeversrecht positief beoordeeld.

Dat betekent dat de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming van het Europees Parlement (IMCO-commissie) het uitgeversrecht, zoals de Europese Commissie het voorstelde, steunt.
Eerder waren er binnen de IMCO-commissie plannen om het uitgeversrecht af te zwakken of te schrappen.

Het uitgeversrecht, in de vorm zoals de Europese Commissie het afgelopen september voorstelde, versterkt de positie van nieuwsuitgevers ten opzichte van derden. Het stelt uitgevers in staat met marktpartijen samenwerkingen gericht op het hergebruik van content aan te gaan. Bovendien maakt het handhaving bij inbreuken effectiever.

Parlementaire commissies verdeeld

Hoewel de stemming in de IMCO-commissie positief is voor nieuwsuitgevers, blijkt uit conceptrapporten en amendementen van andere betrokken commissies van het Europees Parlement dat er nog verdeeldheid bestaat over het uitgeversrecht.

In juli zal er weer worden gestemd binnen commissies, maar pas na het zomerreces zal er duidelijkheid zijn over de definitieve koers van het Europees Parlement.
Als ook de Europese Raad het voorstel heeft behandeld, zullen de Raad en het Parlement in onderhandeling gaan met de Europese Commissie om tot een finaal akkoord te komen.

NDP Nieuwsmedia en News Media Europe zullen blijven onderbouwen dat het voorgestelde uitgeversrecht een effectief instrument is om kwaliteitsjournalistiek op het internet te beschermen.
Voor nieuwsuitgevers is een stevig juridisch fundament om eerlijke overeenkomsten met derden te sluiten over digitaal hergebruik van journalistieke producties essentieel om te kunnen voortbestaan.

Theresa Comodini Cachia vertrekt uit Parlement

Ondertussen maakte de Maltese Europarlementariër Theresa Comodini Cachia (EVP) afgelopen donderdag bekend dat zij opstapt uit het Europees Parlement. Dit betekent dat er een nieuwe woordvoerder komt op het auteursrechtdossier in de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement (JURI-commissie).

Eerder uitten NDP Nieuwsmedia en News Media Europe kritiek op het ontwerprapport van Comodini Cachia. Het door haar voorgestelde uitgeklede uitgeversrecht helpt de nieuwssector onvoldoende. Het zou het verstoorde evenwicht tussen internetplatforms en nieuwsuitgevers niet herstellen.