Bijna helft Nederlandse verwijderverzoeken Google ingewilligd

In de eerste drie jaar dat het vergeetrecht van kracht is, kreeg Google 32.600 verzoeken uit Nederland om zoekresultaten weg te halen.

In totaal vroegen Nederlanders sinds mei 2014 Google om 113.828 links te verwijderen. Iets minder dan de helft van de verzoeken werd ingewilligd door het bedrijf.
Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de internetgigant.

In Europa geldt sinds het Google Spain-arrest van het Europees Hof van Justitie van mei 2014 het recht op vergetelheid. Gebruikers kunnen zoekmachines verzoeken om belastende of achterhaalde links te verwijderen.
Sindsdien verzochten 721.553 personen Google om meer dan 2 miljoen links te verwijderen.

Bemiddelingspogingen Autoriteit Persoonsgegevens

Als een beroep op het vergeetrecht bij de zoekmachine-exploitant zelf wordt afgewezen, kan er bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om bemiddeling worden gevraagd. Sinds juli 2014 gebeurde dit 155 keer.
Bij de 52 verzoeken die de AP uiteindelijk behandelde, was bemiddeling in 37 gevallen succesvol. Google verwijderde deze gewraakte zoekresultaten alsnog.

Niet verwijderen uit bron

Het recht op vergetelheid kan niet worden ingeroepen als het gaat om berichten in archieven van nieuwsmedia, zo volgt uit het Google Spain-arrest.
Eerder dit jaar bevestigde ook het Amsterdamse hof dat blijvende beschikbaarheid van publicaties in archieven van nieuwsmedia rechtmatig is.

Ook de AP adviseert doorgaans niet om niet de originele bron aan te spreken. ‘Dat kan het privacy-probleem van de betrokkene juist erger kan maken,’ aldus te toezichthouder.

Meer duidelijkheid vergeetrecht

De Franse Raad van State stelde in februari 2017 vragen aan het Europees Hof van Justitie in de lopende rechtszaak tussen de Franse autoriteit persoonsgegevens, de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), en Google over het wereldwijd verbergen van zoekresultaten.

Op dit moment worden zoekresultaten alleen verborgen op de Europese domeinen van Google en op het .com-domein, mits de zoekopdracht uit een lidstaat afkomstig is.
CNIL eist dat zoekresultaten op het .com-domein wereldwijd worden verborgen. Google stelt dat op deze wijze nationale wetgeving internationaal wordt opgelegd en is principieel tegen.

Het Europees Hof spreekt zich vermoedelijk in 2018 uit over de reikwijdte van het recht op vergetelheid.