Hof: ‘Blijvende beschikbaarheid publicaties in archieven rechtmatig’

Rechtmatig gepubliceerde berichten kunnen niet alsnog onrechtmatig worden door tijdverloop en vindbaarheid door zoekmachines.

Dat oordeelde het Amsterdamse gerechtshof in een arrest naar aanleiding van een geschil tussen Erdee Media Groep, uitgever van het Reformatorisch Dagblad, en twee personen.

Deze personen vorderden dat een hen onwelgevallige publicatie uit 2005 van het Reformatorisch Dagblad onrechtmatig wordt verklaard, dat dit bericht het uit het digitale archief wordt verwijderd en dat het niet langer kan worden gevonden door zoekmachines op internet.

In eerste aanleg gaf de rechtbank de personen gelijk. Erdee Media Groep ging in hoger beroep tegen deze uitspraak.
Nieuwsuitgevers, verenigd in NDP Nieuwsmedia, vinden het belangrijk dat berichten vindbaar blijven in digitale archieven van nieuwsmedia. De archieffunctie is, na de primaire rol van publieke waakhond, een belangrijke secundaire rol van nieuwsmedia.

Publicatie was en is niet onrechtmatig

In het hoger beroep oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat publicatie van het bericht in 2005 rechtmatig was omdat het bericht was gebaseerd op overtuigende feiten en er voldoende ruimte was voor een weerwoord. Ook waren de personen publieke figuren binnen de lezerskring van het Reformatorisch Dagblad.
Het belang om te publiceren woog volgens het hof zwaarder dan het belang van de personen om niet te worden blootgesteld aan verdachtmakingen.

Tijdverloop en vindbaarheid door zoekmachines zijn volgens het hof geen gronden die leiden tot onrechtmatigheid van rechtmatig gepubliceerde berichten.
Het bericht hoeft dus niet uit het digitale archief te worden verwijderd.

Archieffunctie van nieuwsmedia

Het is volgens het hof gebruikelijk dat nieuwsmedia gepubliceerde berichten in archieven beschikbaar houden voor het publiek.

Dit is in lijn met jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Volgens het EHRM is het in beginsel onjuist als rechters bepalen dat nieuwsmedia berichten uit hun archieven moeten verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens door zoekmachines

Nieuwsmedia hebben niet de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bepaalde berichten onvindbaar worden door zoekmachines. Zoekmachine-exploitanten zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door hun zoekmachines op internet, concludeert het hof.

Dit oordeel is in lijn met het Google Spain-arrest van het Europees Hof van Justitie. In dat arrest werd bevestigd dat het vergeetrecht niet van toepassing is als nieuwsmedia persoonsgegevens verwerken.