NDP Nieuwsmedia in beroep tegen nieuw aanbodkanaal NPO Plus

Marktpartijen, waaronder NDP Nieuwsmedia en VCO, vechten goedkeuring van de nieuwe dienst van de publieke omroep aan bij de rechtbank.

In augustus gaf staatssecretaris Dekker (Media) de NPO toestemming om met de nieuwe on-demanddienst NPO Plus tegen betaling programma’s in hoge kwaliteit aan te bieden.
In een beroepsprocedure verzoeken marktpartijen, waaronder NDP Nieuwsmedia en de Vereniging Commerciële Omroepen (VCO), de rechtbank nu om dit besluit te vernietigen.

Hoewel Dekker er nadrukkelijk om vroeg, heeft de NPO volgens marktpartijen nagelaten te onderbouwen hoe de nieuwe dienst binnen de aangescherpte taakopdracht van de NPO past.
Omdat Dekker de nieuwe dienst niet goed heeft kunnen beoordelen, had hij de aanvraag voor NPO Plus moeten afwijzen.

Urgentie verbeterde goedkeuringsprocedure

In het beroep stellen marktpartijen dat Dekker ten onrechte geen analyse heeft laten uitvoeren om de gevolgen van NPO Plus voor de markt in kaart te brengen.
Dekker kondigde eind 2015 een verbeterde goedkeuringsprocedure aan, maar deze is nog niet in werking getreden. Dat betekent dat de marktimpact van NPO Plus niet is geïnventariseerd.

Deze situatie onderstreept de noodzaak van een snelle wettelijke verankering van de aangescherpte markttoets voor nieuwe diensten van de NPO.
NDP Nieuwsmedia schreef eerder dat door een objectieve, duidelijke goedkeuringsprocedure meer draagvlak zal ontstaan voor besluiten over nieuwe diensten van de publieke omroep.