Commerciële media: verbetering markttoets stap in goede richting

Een gedegen, objectieve markttoets vergt toetsing van de marktimpact van nieuwe diensten van de publieke omroep door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Dat schrijven de commerciële media, verenigd in NDP Nieuwsmedia, de Vereniging Commerciële Omroepen (VCO) en de Vereniging van Commerciële Radio (VCR), in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

De brancheverenigingen reageren hiermee op de brief van staatssecretaris Sander Dekker (Media) over de markttoets voor nieuwe diensten van de publieke omroep.

Objectivering

De drie brancheverenigingen schrijven dat ‘een heldere, goed functionerende toets de wrijving tussen publieke en private media kan objectiveren en daarmee hanteerbaar kan maken.’
‘Door de goedkeuringsprocedure zo objectief mogelijk in te richten, ontstaat zoveel mogelijk draagvlak voor de uiteindelijke uitkomsten van de procedure.’

Volgens de commerciële media bevat het voorstel van Dekker goede en noodzakelijke elementen voor een effectieve marktoets. Wel wijzen zij op een aantal cruciale punten voor een succesvolle uitwerking van de plannen.

Toetsing door de ACM

Dekker schrijft dat hij nog gaat onderzoeken wie de marktimpacttoets het beste kan uitvoeren.
De commerciële media schrijven dat op het terrein van marktwerking de ACM de aangewezen toezichthouder is: ‘Geen enkel ander orgaan beschikt over een vergelijkbaar expertiseniveau en kan dat combineren met onbetwiste onafhankelijkheid.’

In zijn brief stipt Dekker de Oostenrijkse markttoets aan. In Oostenrijk analyseert de mededingingsautoriteit de marktimpact van nieuwe diensten van de publieke omroep.

Uitwerking toetsingscriteria

Dekker wil de criteria van de markttoets wettelijk verankeren. De commerciële media wijzen erop zo dicht mogelijk bij de criteria te blijven die volgen uit Europese Omroepmededeling.

Deze mededeling vormt de basis voor de markttoets en bevat de aspecten waarop nieuwe diensten van de publieke omroep getoetst dienen te worden.