Staatssecretaris Dekker wil markttoets publieke omroep verbeteren

Een marktimpacttoets moet deel uitmaken van de goedkeuringsprocedure voor nieuwe diensten van de publieke omroep. Dekker wil dat wettelijk verankeren.

Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker (Media) in zijn beleidsreactie op het vergelijkende onderzoek naar verschillende Europese toetsen voor nieuwe diensten van de publieke omroep.
Naar aanleiding van vragen van Kees Verhoeven (D66) liet Dekker een onderzoek uitvoeren door Dialogic.

Toetsen marktimpact ontbreekt

Dialogic onderzocht de markttoets in zes landen (Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Vlaanderen en Frankrijk) en constateert onder andere dat Nederland het enige land is waar de marktimpact van nieuwe diensten van de publieke omroep niet wordt getoetst.

In zijn beleidsreactie schetst Dekker de contouren van een aangescherpte Nederlandse procedure.

Tekortkomingen markttoets ondervangen

De nieuwe markttoets ondervangt belangrijke tekortkomingen van de huidige procedure: een wettelijke verankering van de toets, het verplicht inventariseren van de marktimpact van nieuwe diensten en de mogelijkheid voor belanghebbenden om hun zienswijze in te dienen voorafgaand aan een besluit.

Ook kunnen belanghebbenden onderbouwd om een toets verzoeken bij twijfels over het achterwege blijven van een toetsing.

Van voorstel naar wetgeving

Dekker wil de voorstellen uitwerken in wetgeving. Hij schrijft aan de Tweede Kamer het advies van de Raad van State en het informeren van de Europese Commissie belangrijk te vinden. De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe markttoets is 1 januari 2017.

Op maandag 16 november a.s. debatteert de Tweede Kamer over de mediabegroting 2016. Ook deze brief van de staatssecretaris zal dan aan de orde komen.

NDP Nieuwsmedia reageert op korte termijn inhoudelijk op de kabinetsbrief.

Staatssecretaris Sander Dekker (Media)