Dekker geeft NPO toestemming om te starten met NPO Plus

De NPO mag van staatssecretaris Dekker (Media) via de nieuwe on-demanddienst NPO Plus tegen betaling programma’s in hoge kwaliteit aanbieden.

Volgens marktpartijen zou NPO Plus de Nederlandse markt voor on-demandtelevisie nodeloos verstoren en zou de staatssecretaris eerst een adequate markttoets moeten uitvoeren.
Dekker legde echter alle bezwaren tegen het nieuwe aanbodkanaal naast zich neer.

‘De publieke omroep dingt mee naar de gunst van het publiek en dat brengt hoe dan ook markteffecten met zich mee. Dat doet de publieke omroep echter niet om te concurreren met commerciële marktpartijen, maar ter vervulling van een zelfstandige publieke taak’, schrijft Dekker in zijn besluit.

‘NPO Plus te goedkoop in de markt gezet’

Volgens marktpartijen mag de NPO de nieuwe dienst aanbieden tegen een prijs die niet marktconform is. Dit heeft een negatief effect op de betalingsbereidheid van het publiek voor commerciële on-demanddiensten.
Dekker vindt het echter redelijk dat de NPO tussen de 2 en 3,50 euro per maand zal vragen voor NPO Plus.

Verbeterde toets

De staatssecretaris kondigde eind vorig jaar een verbeterde markttoets aan, maar voor deze procedure gold nog het oude regime. Dat betekent dat de marktimpact van NPO Plus niet is geïnventariseerd.

Dekker zegde toe dat het tarief van NPO Plus na twee jaar wordt geëvalueerd, inclusief de eventuele impact van de dienst op de markt.