Nieuws- en magazineuitgevers: ‘Zonder iPad-abonnementen uit van de Wft’

NDP Nieuwsmedia en de Magazine Media Associatie (MMA) benadrukken dat een abonnement met een gratis device geen complex of risicovol financieel product is.

In een gezamenlijke reactie op een openbare consultatie over de Wet op het financieel toezicht (Wft), bevelen NDP Nieuwsmedia en MMA het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan om abonnementen met devices tot 750 euro uit te zonderen van de Wft, zowel voor consumenten als voor zzp-ers en mkb-ondernemingen.

Volgens de brancheverenigingen is een abonnement met een device geen complex of risicovol financieel product is, niet voor consumenten en zeker niet voor zzp-ers en mkb-ondernemingen. Daarom is een eventuele uitbreiding van de bescherming van de Wft naar zzp-ers en mkb-ondernemingen onwenselijk.

Toepassing Wft nu nadelig voor uitgevers en consumenten

Nieuws- en magazineuitgevers willen hun lezers kwalitatief hoogstaande producten bieden. Zij willen lezers informeren, vermaken en iets leren.
Op grond van de Wft moeten nieuws- en magazineuitgevers ook voldoen aan strenge – en in sommige gevallen kostbare – regels als zij abonnementen met een gratis device, zoals een tablet, aanbieden aan consumenten.

Ondanks de vraag van consumenten bieden uitgevers deze abonnementsvorm minder aan door de genoemde verplichtingen. Dit tast de keuzevrijheid van consumenten aan.