Langer voortbestaan acceptgiro gegarandeerd

De acceptgiro zal, in zijn huidige vorm, tot 1 februari 2014 beschikbaar blijven. Na deze datum kan tot 2019 gebruik worden gemaakt van een variant die is aangepast aan de nieuwe Europese standaarden.

Op 16 mei 2012 werd met de Nederlandse Vereniging van Banken, Currence en de Stuurgroep SEPA Nederland (Single Euro Payments Area) een akkoord bereikt over het langer voortbestaan van de acceptgiro.

In februari 2012 werd de besluitvorming afgerond over de formele ingangsdatum van SEPA. Dit betekent dat per 1 februari 2014 de eenwording van de Europese betaalmarkt formeel een feit is. Vanaf dat moment mogen nationale betaalproducten niet meer worden gebruikt.
Banken hadden de wens om op dat moment te stoppen met de Nederlandse acceptgiro en deze niet aan te passen aan de nieuwe Europese standaarden. Met het nu gesloten akkoord is dit plan van de baan.

Voor uitgevers die voor de inning van abonnementsgelden vaak gebruikmaken van de acceptgiro zou februari 2014 een veel te vroeg einde zijn.
Alternatieve Europese betaalmethoden staan nog in de kinderschoenen, vormen slechts een beperkt alternatief, zijn nauwelijks bekend bij de consument of zijn lastig toegankelijk voor specifieke groepen gebruikers zoals ouderen en mensen zonder computer.

Het akkoord werd mede mogelijk door een actieve lobby van het Nederlands Uitgeversverbond de belangenorganisatie van de goede doelen (VFI) en de Consumentenbond.