Europese Commissie werkt plannen Digital Single Market verder uit

Het voorstel om de Richtlijn audiovisuele mediadiensten te vernieuwen kan leiden tot strengere regels voor nieuwssites in de Europese Unie.

In het kader van de Digital Single Market, presenteerde de Europese Commissie gisteren voorstellen en plannen om de regels voor audiovisuele diensten, online platforms en e-commerce te vernieuwen.

Herziening Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Het voorstel om de Richtlijn audiovisuele mediadiensten (AVMD-Richtlijn) te vernieuwen bevat de verplichting dat minimaal 20 procent van het aanbod van niet-lineaire audiovisuele diensten, zoals Netflix en Videoland, uit Europa afkomstig moet zijn.
Een ander doel van de herziening is het beschermen van minderjarigen tegen schadelijk materiaal en reclames voor ongezond voedsel.

De huidige AVMD-Richtlijn is niet van toepassing op digitale kranten en tijdschriften. Volgens het voorstel kunnen (gedeeltes van) nieuwssites worden aangemerkt als audiovisuele diensten als bepaalde video’s geen verband houden met de journalistieke hoofdactiviteit.

De Commissie lijkt hiermee het arrest van het Europese Hof van Justitie over de website van de Oostenrijkse Tiroler Tageszeitung vast te leggen in wetgeving. Door de aanscherping miskent de Commissie de bijzondere positie van journalistiek in de Europese Unie.

Eerder oordeelde Advocaat-Generaal Szpunar van het Europese Hof van Justitie bijvoorbeeld dat nieuwssites met video’s geen audiovisuele diensten zijn. Volgens Szpunar dienen video´s op nieuwssites niet om zelfstandig te worden bekeken, ook niet als deze in aparte een mediabibliotheek zijn opgenomen.

Meer wetgevingsvoorstellen voor Digital Single Market

In een mededeling over online platforms zet de Commissie uiteen hoe het wil zorgen voor een gelijk speelveld, verantwoord gedrag, vertrouwen en eerlijkheid op internet.
Om dit te bewerkstelligen, zal de Commissie in het najaar van 2016 nieuwe wetgevingsvoorstellen indienen over auteursrecht, cookies (e-privacy) en telecommunicatie.

Tenslotte deed de Europese Commissie gisteren drie wetgevingsvoorstellen om het via internet kopen en verkopen in andere lidstaten eenvoudiger en veiliger te maken.