Politieke partijen: houd oog voor journalistiek bij inperken telemarketing

De Tweede Kamer behoudt ruimte voor de journalistieke sector bij aanscherping van de regels voor telefonische verkoop.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een verbod op de inzet van telemarketing bij bestaande en oude klantrelaties. Aanleiding voor deze maatregel is een aanhoudende stroom klachten van consumenten over met name de energiesector.

Kamerleden hebben gehoor gegeven aan de wens om consumenten te beschermen en daarom werd een verbod voorgesteld. Na inzet van NDP Nieuwsmedia heeft de Tweede Kamer zich tegelijkertijd geschaard achter een uitzondering voor de uitgevers van kranten, weekbladen en tijdschriften.

Klachten over telemarketing

De ACM riep energieleveranciers eerder al op te stoppen met telemarketing. Volgens de toezichthouder worden consumenten gebeld met misleidende en soms agressieve werving. Klachten over andere sectoren, zoals de uitgeefsector, zijn er nauwelijks.

Tijdens een debat over energiemarkten en energiesystemen dienden Kamerleden André Flach (SGP) en Wytske Postma (NSC) een amendement in om telemarketing als geheel verder in te perken. Zou de Tweede Kamer kiezen voor een algeheel verbod, dan zou dat in de praktijk betekenen dat uitgevers bestaande en voormalig abonnees niet meer telefonisch zouden mogen benaderen met een nieuw aanbod. Nu worden via deze weg nog veel lezers behouden voor de journalistiek. Ook zou werving via kennismakingsabonnementen moeilijker worden.

Uitzondering voor kranten, weekbladen en tijdschriften

NDP Nieuwsmedia heeft zich daarom hard gemaakt voor een uitzondering voor uitgevers. Voor het vervullen van hun belangrijke democratische taak is het voor nieuwsmedia van cruciaal belang dat zij beschikken over instrumenten om lezers te behouden en nieuwe lezers te interesseren voor kwaliteitsjournalistiek. NDP Nieuwsmedia is verheugd dat er dankzij de inzet van NSC-Kamerlid Postma via een subamendement een uitzondering is gecreëerd.

De Tweede Kamer, die het voorstel van Postma in ruime meerderheid steunde, laat daarmee zien oog te hebben voor de belangrijke functie van de journalistiek. Het kabinet ontraadde eerder het subamendement van Postma.