Actal: ‘Cookiewetgeving niet effectief en te belastend’

Adviesorgaan Actal adviseert minister Kamp (EZ) om in Europa aan te sturen op een effectievere en minder belastende oplossing.

De cookiebepaling uit de Telecommunicatiewet dwingt websites die cookies willen plaatsen om persoonsgegevens te verwerken, vóóraf toestemming te verkrijgen van internetgebruikers.

Internetgebruikers klikken de meldingen routinematig weg, vanwege de grote hoeveelheid meldingen en het feit dat zij anders meestal geen toegang krijgen tot de inhoud van de website. Ook lezen zij doorgaans het privacybeleid van websiteaanbieders niet.

De cookiebepaling beoogt de persoonlijke levenssfeer van internetters te beschermen. De bepaling is niet effectief en de regeldruk is disproportioneel hoog, concludeert Actal in een onderzoek en een brief aan minister Kamp.
Actal geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies over regeldruk.

Jan ten Hoopen, voorzitter van Actal: ‘In de praktijk klikken de meeste mensen de cookiemeldingen routinematig weg en accepteren ze zo het plaatsen en gebruiken van de cookies, zonder dat ze weten wat dit betekent voor hun privacy. De cookiebepaling in z’n huidige vorm werkt dus niet, maar levert wel veel regeldruk en ergernis op.’

Regeldruk in kaart gebracht

Het onderzoek van Actal laat zien dat zowel internetgebruikers als websiteaanbieders veel last hebben van de cookiebepaling. De regeldruk voor bedrijven bedraagt minimaal 74 miljoen euro eenmalig en vervolgens 7,1 miljoen euro per jaar.

Voor internetgebruikers bedraagt de regeldruk 27 miljoen euro per jaar, als zij de cookiemelding direct wegklikken. Als iedereen zich telkens actief zou informeren over het privacybeleid van de websiteaanbieder loopt de regeldruk op tot maar liefst 1,6 miljard euro per jaar.

Wijziging Richtlijn in aantocht

De tekst van de cookiebepaling is gebaseerd op de ePrivacyrichtlijn. De Nederlandse implementatie hiervan is strenger dan vereist.
In Nederland mogen cookies bijvoorbeeld niet via de browserinstellingen worden geaccepteerd en is stilzwijgende toestemming onvoldoende.

Naar verwachting zal de Europese Commissie de ePrivacyrichtlijn binnenkort herzien.