Klagers vinden Raad voor de Journalistiek vaker

De Raad voor de Journalistiek ontving in 2015 77 klachten. Dit is een stijging van bijna 25 procent ten opzichte van vorig jaar.

Uit het jaarverslag van de Raad van de Journalistiek blijkt dat de Raad in 2015 45 klachten in behandeling nam. 32 klachten zijn uiteindelijk niet doorgezet door de klager.
De ruime stijging van het aantal klachten kan onder meer worden verklaard door de vereenvoudiging van de klachttermijnen per 1 augustus.

In 2015 gaf de Raad 25 conclusies, waarvan in 8 gevallen de journalistieke handelwijze (gedeeltelijk) onzorgvuldig werd bevonden en in 11 zaken zorgvuldig. In de overige gevallen onthield de Raad zich van een oordeel, is de klacht niet inhoudelijk behandeld of betrof het een toe- dan wel afgewezen verzoek tot herziening

Meest voorkomende klachten

In de meeste gevallen werd geklaagd over onjuiste of tendentieuze berichtgeving, het niet goed toepassen van wederhoor en schending van de privacy. Daarnaast had een deel van de zaken betrekking op de selectie van nieuws en het gebruik van bronnen.