Nederland koploper in papierrecycling

Nederland heeft één van de hoogste recyclingpercentages van de Europese Unie. Een nieuw convenant en een algemeen verbindend verklaring moeten zorgen voor de continuering van het succesvolle Nederlandse systeem.

Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75 procent van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. Het hoge recyclingpercentage is mogelijk op basis van het papiervezelconvenant dat de partijen in de papier- en kartonketen, verenigd in Papier Recycling Nederland (PRN), zijn overeengekomen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

PRN zorgt ervoor dat de inzameling en herverwerking op een hoog niveau blijven, ook als dit niet rendabel is door lage marktprijzen voor oud papier. In het geval van een dergelijk ‘ketendeficit’ garandeert PRN aangesloten gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de inzameling van oud papier, afname van oud papier tegen een minimumprijs. Dankzij het PRN-systeem is een permanente wettelijke milieuheffing op papieren producten, waaronder kranten en tijdschriften, niet nodig.

Nieuw convenant

Het convenant vormt de basis van het PRN-systeem en is een overeenkomst tussen de VNG en de partijen die worden vertegenwoordigd door PRN. Het huidige, zesde Papiervezel-convenant heeft een looptijd van vier jaar en eindigt op 31 december 2022. PRN is momenteel in gesprek met de VNG over het Papiervezelconvenant VII. Het is de intentie van PRN om het systeem onveranderd voort te zetten.

Algemeen Verbindend Verklaring

Zodra PRN en VNG het eens zijn over het Papiervezelconvenant VII, zal PRN een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aanvragen. De huidige AVV loopt tot en met 31 december 2022. Deze AVV is onder andere nodig voor de financiering van het PRN- systeem. De AVV vestigt een meldings- en betalingsplicht voor alle producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton.

Naast de Mediafederatie (en daarmee NDP Nieuwsmedia) zijn bij deze aanvraag betrokken het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO), Officers World, Vereniging van Papiergroothandelaren (VPG), Stichting Leveranciers van Hygiënische Papierproducten (SLHP), Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en Koninklijke Vereniging van Nederlandse fabrikanten van Kartonnages en Flexibele verpakkingen (Koninklijke KARTOFLEX). Net als bij het Papiervezelconvenant is het de intentie van PRN om het systeem onveranderd te laten.