Nationaal Media Onderzoek van start

De organisaties voor bereiksonderzoek SKO, NLO, NOM en VINEX hebben onder de naam Nationaal Media Onderzoek een nieuw geïntegreerd bereiksonderzoek gelanceerd.

De onderzoeksbureaus Kantar en Ipsos gaan het nieuwe bereiksonderzoek uitvoeren.

Nieuwe bron voor bereikscijfers

Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) wordt de nieuwe bron voor bereikcijfers van televisie, radio, print en online. Het onderzoek zal de huidige marktstandaarden vervangen. In de nieuwe opzet zijn de deelonderzoeken voor kijken, luisteren, lezen en internetten sterk verbeterd.

Logo Nationaal Media Onderzoek

Hoogste standaarden

De crossmediale opzet van NMO is een wereldprimeur. Voor het eerst worden de verschillende mediakanalen geïntegreerd gemeten. Aan het onderzoek ging een lange periode van ontwikkelen en testen vooraf. Het onderzoek voldoet ten aanzien van dataverzameling, -verwerking en privacy aan de hoogste standaarden.

NMO luidt een nieuwe fase in van het bereiksonderzoek in Nederland. Bij het geïntegreerde mediabereiksonderzoek is per mediumtype voor de meest geschikte meetoplossing gekozen. Door panels en meetmethoden te combineren, ontstaan hoogwaardige crossmediale datasets.

Voorbereidingen voor meting

De onderzoeksbureaus Kantar en Ipsos treffen momenteel voorbereidingen voor het geïntegreerde meetsysteem. De nieuwe bereikcijfers komen in de loop van 2021 en 2022 gefaseerd beschikbaar. Mediabureaus, adverteerders en media-exploitanten kunnen na introductie meteen de cijfers toepassen.

iconen televisie, radio, print en online

NMO wordt de nieuwe bron voor bereikcijfers van televisie, radio, print en online

De onderzoeksopzet per onderdeel

Mediagebruik Nederlanders
Het nieuw Establishment Survey (ES) legt het fundament voor de nieuwe cijfers. Ipsos verzorgt dit deelonderzoek, dat de normcijfers levert over het mediagebruik van de Nederlandse populatie.

Lezen

Ipsos voert ook het printbereiksonderzoek en de Doelgroep Monitor (DGM) uit. Deze onderdelen zijn vergelijkbaar met de huidige onderzoeken van NOM. De doelgroepinformatie uit DGM wordt ook toegepast bij de andere onderdelen van NMO.

Luisteren

Een hybride meting met een smartphone-app zorgt voor nieuwe luistercijfers. Deze MediaCell-app van Ipsos legt het luistergedrag op alle apparaten en platforms vast. Het panel dat gebruikt wordt voor deze radiometing levert ook informatie over het internetbereik op de smartphone. De respondenten uit het panel vormen tevens aanvulling op de kijkcijfers.

Kijken

Kantar gebruikt een People Meter om het kijkgedrag te meten. Deze tablet met nieuwe technologie vervangt bij panelleden de huidige ‘kijkkastjes’. De nieuwe meter kan ook addressable TV registreren. De MediaCell zorgt voor een aanvulling op deze meting van TV.

Online

Huishoudens uit het kijkerspanel beschikken tevens over een Focal Meter. Deze routermeter kan alle via IP gedistribueerde content meten. Dit device levert daarmee de online bereikcijfers voor websites en apps. De registratie wordt gecombineerd met data uit het MediaCell-panel. Een derde panel met uitsluitend Focal Meters vult deze twee bronnen aan. Kenmerkend voor de online bereiksmeting zijn verder de censusdata. Deze online totaaltellingen maken de online bereiksrapportage compleet.

In deze opzet kan het online kijken, lezen en luisteren nauwkeurig in kaart worden gebracht. Ook het TV-kijken op websites en het online lezen van kranten en tijdschriften zijn in het onderzoek opgenomen.

Crossmedia

In de laatste fase van NMO worden de datasets van de verschillende mediakanalen gekoppeld. De overlappende panels en de uniforme vragenlijsten vormen een goede basis voor datafusie. De crossmediale data die hierdoor beschikbaar komen, bieden inzicht in de werking van combinaties van mediumtypen en de impact van reclamecampagnes.

Over de opdrachtgevers van NMO

Het Nationaal Media Onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van vier organisaties voor mediabereiksonderzoek. NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia) vormt de standaard voor bereik van lezen (offline en online). NLO (Nationaal Luister Onderzoek) is de organisatie achter de officiële luistercijfers. SKO (Stichting KijkOnderzoek) levert de officiële kijkcijfers van tv en video. VINEX (Verenigde Internet Exploitanten) is opdrachtgever voor het online bereiksonderzoek in Nederland.