Klachtprocedure Raad voor de Journalistiek vereenvoudigd

De Raad voor de Journalistiek heeft de klachtprocedure per 1 augustus vereenvoudigd om deze toegankelijker te maken.

Sinds de invoering van de nieuwe werkwijze van de Raad in het najaar van 2013 moet een klager zijn bezwaren eerst voorleggen aan het betrokken medium. Het medium diende de klacht binnen drie maanden af te handelen. Deze termijn wordt nu verkort naar één maand.

Als de klacht vervolgens niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld óf het medium niet op de klacht heeft gereageerd, volgt uit de nieuwe klachtprocedure dat de klager binnen zes maanden na het plaatsvinden van de journalistieke gedraging waartegen hij bezwaar heeft een klacht kan indienen bij de Raad.

Voorheen kon de klager pas naar de Raad stappen na reactie van het medium.