World Press Trends 2022: nieuwsbedrijven optimistisch over toekomst

Nieuwsmedia wereldwijd hebben vertrouwen in hun digitale transformatie en hun vermogen om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. Dat blijkt uit de eerste analyses van het World Press Trends-rapport van WAN-IFRA, de mondiale koepel van nieuwsmedia.

Het jaarlijkse onderzoek naar de trends in de nieuwsindustrie werd op 29 november tijdens het World News Media Congress 2021 gepresenteerd.

Optimisme

Een van de belangrijkste bevindingen is de positieve kijk van uitgevers op hun toekomst: meer dan 80 procent van de respondenten zegt optimistisch te zijn over de vooruitzichten voor de komende twaalf maanden. Dit heeft de onderzoekers verrast omdat de pandemie nog in volle gang is. De respondenten laten in meerderheid weten dat hun bedrijf is een goede positie is om deze onzekerheid het hoofd te bieden.

Bron: World Press Trends 2022

Digitale transformatie

Het vertrouwen van uitgevers in hun digitale transformatie draagt bij aan het optimisme. Bijna de helft van de respondenten zegt op dit vlak grote vorderingen te maken. Slechts twaalf procent antwoordt achter te lopen.

De respondenten zijn positief over hun toekomstige inkomsten. Zij verwachten in meerderheid dat hun bedrijf zowel in 2021 als in 2022 zal groeien. De groei wordt gedreven door de digitale activiteiten, waarbij digitale advertentie- en lezersinkomsten de belangrijkste pijlers zijn. Ondertussen blijven de printinkomsten onmisbaar. Veel omzet van uitgevers komt nog steeds uit print, zowel van lezers als van adverteerders.

Naast de inkomsten uit lezers- en advertentiemarkt zijn evenementen voor veel uitgevers een belangrijke inkomstenbron geworden. Ook partnerships en e-commerce vormen belangrijke neveninkomsten.

Wereldwijd komt 21 procent van de inkomsten uit andere bronnen dan de lezers- of advertentiemarkt.

Redactie grootste investering

In de World Press Trends Outlook zijn ook de kostenstructuren van uitgevers onderzocht. De grootste investering van nieuwsorganisaties de wordt gedaan in de redacties. Gemiddeld gaat een derde van de kosten naar de productie van content.

Investeringen in de redactie

Bron: World Press Trends 2022

Persvrijheid wereldwijd een probleem

Zorgen zijn er ook. Het wereldwijde onderzoek toont bezorgdheid van uitgevers over de persvrijheid. Media en journalisten worden op uiteenlopende manieren belemmerd in hun werk. De respondenten refereren aan cyberaanvallen, online en fysieke intimidatie en bedreigingen door de overheid.

Over World Press Trends

Het jaarlijkse onderzoek van WAN-IFRA naar de trends in de nieuwsindustrie werd op 29 november tijdens het World News Media Congress 2021 gepresenteerd. 162 nieuwsmanagers uit 58 verschillende landen namen aan de enquête deel. Het volledige World Press Trends-rapport zal begin 2022 worden gepubliceerd en zal meer details over de verschillende onderwerpen bevatten.