News Media Europe officieel van start

News Media Europe vertegenwoordigt nieuwsbedrijven uit elf Europese landen met een gezamenlijke waarde van ruim 12 miljard euro en meer dan 2.100 titels.

News Media Europe ging op dinsdag 26 januari officieel van start in Brussel.
De vereniging behartigt de belangen van uitgevers van nieuwsmedia op alle platforms bij de instellingen van de Europese Unie. News Media Europe is hiermee de eerste Europese brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven die de digitalisering van de journalistiek volledig omarmt.

Lanceringsevenement News Media Europe

Tijdens het lanceringsevenement van News Media Europe zei voorzitter Fernando de Yarza Lopez, CEO van de Grupo Heraldo in Spanje, uit te kijken naar een mooie toekomst voor nieuwsbedrijven.

De Yarza: ‘De doelstellingen van News Media Europe zijn eenvoudig: het handhaven en verbeteren van persvrijheid. Goed functionerende nieuwsbedrijven zullen bovendien de creatieve industrie in de Europese Unie versterken.’
‘Samen met andere organisaties zal News Media Europe zich inzetten voor goede bescherming van de persvrijheid en investeringen van nieuwsbedrijven.’

‘Door de digitale revolutie verandert er voor nieuwsbedrijven veel. Het belangrijk dat News Media Europe juist nu laat zien wat de gevolgen van oneerlijke concurrentie zijn voor nieuwsbedrijven,’ aldus De Yarza. ‘De overheid subsidieert de publieke nieuwsvoorziening en diensten als Google en Facebook verdienen aan andermans nieuws.’

Vice-voorzitter Lord Black of Brentwood, directeur van de Telegraph Media Group in het Verenigd Koninkrijk, noemde vrijheid van meningsuiting het fundament waarop de Europese democratie is gebouwd. ‘Het vormt de basis van de individuele vrijheden die men als vanzelfsprekend ziet.’

‘In onze democratie is het essentieel dat nieuwsmedia goed functioneren.’

‘De bescherming van de vrijheid van meningsuiting staat centraal bij alles wat News Media Europe doet en zal doen,’ stelde Lord Black.

Gesprek met Eurocommissaris Oettinger

Op de dag voor de lancering spraken vertegenwoordigers van News Media Europe met Eurocommissaris Günther Oettinger (Digitale Economie en Maatschappij) over kansen en bedreigingen voor nieuwsmedia in de Digitale Single Market. Tijdens dit gesprek lag de nadruk op de toekomst van het auteursrecht in de Europese Unie.Logo News Media Europe