NDP Nieuwsmedia sluit zich aan bij News Media Europe

NDP Nieuwsmedia sluit zich aan bij de nieuwe Europese brancheorganisatie News Media Europe, die per 1 januari 2016 van start zal gaan.

News Media Europe is opgericht door brancheorganisaties voor nieuwsmedia uit elf landen: België (Vlaanderen), Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Deze organisaties verlaten de European Newspaper Publishers’ Association (ENPA), omdat zij andere opvattingen hebben over de manier waarop nieuwsmedia bij de Europese instellingen moeten worden vertegenwoordigd.

News Media Europe zal intensief samenwerken met zowel ENPA als andere Europese brancheorganisaties die zich sterk maken voor de persvrijheid. News Media Europe vertegenwoordigt nadrukkelijk nieuwsmedia op alle platforms.

Omarming digitalisering

Voorzitter van News Media Europe is Fernando de Yarza López-Madrazo, CEO van de Grupo Heraldo in Spanje. ‘News Media Europe is de eerste Europese brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven die de digitalisering van de journalistiek volledig omarmt,’ zegt De Yarza.

‘Wij vertegenwoordigen een zeer dynamische sector binnen de creatieve industrie en willen dat als organisatie ook uitstralen. Wij willen dat Europese nieuwsuitgevers zich, zonder gestoord te worden door overbodige regelgeving, verder kunnen ontwikkelen en zo bijdragen aan een excellente nieuwsvoorziening, extra banen en economische groei in de Europese Unie.’

Voorzitterschap News Media Europe

Het voorzitterschap van News Media Europe bestaat uit vier personen.
Naast de voorzitter zijn dat Lord Black of Brentwood (Guy Black), executive director van de Telegraph Media Group, Raoul Grunthal, CEO van Schibsted Sverige, en namens de directeuren van de aangesloten landenorganisaties Tom Nauta, directeur van NDP Nieuwsmedia.

Logo News Media Europe