Brede steun in Tweede Kamer voor uitwerking aangescherpte markttoets

Staatssecretaris Dekker kan de plannen voor de aangescherpte markttoets gaan uitwerken, nu de fracties van VVD, CDA, PvdA, D66 en PVV deze steunen.

Maandag debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Sander Dekker (Media) over de Mediabegroting 2016. Ook de brief van Dekker van vorige week over de aan te scherpen toets voor nieuwe diensten van de publieke omroep stond op de agenda.

Toetsen van marktimpact

In zijn beleidsreactie schreef Dekker dat hij nog gaat onderzoeken wie de marktimpacttoets het beste kan uitvoeren. Drie fracties verzochten de staatssecretaris die bevoegdheid te beleggen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Bevoegdheid ACM

NDP Nieuwsmedia, de Vereniging Commerciële Omroepen (VCO) en de Vereniging van Commerciële Radio (VCR) onderschrijven de opvatting dat de ACM daarvoor bij uitstek het geschikte orgaan is. De onafhankelijkheid van de ACM en haar expertise op het terrein van marktwerking zijn onbetwist.

Pleidooi Verhoeven

Een jaar geleden, tijdens het debat over de Mediabegroting 2015, kaartte Kees Verhoeven (D66) het ontbreken van een goede markttoets aan. Vorige week werd een internationale vergelijking van markttoetsen naar de Tweede Kamer gestuurd. Op basis daarvan stelde Dekker voor de Nederlandse procedure aan te scherpen.

Inwerkingtreding

De aangescherpte toets wordt verankerd in de Mediawet. In de loop van 2016 zal de staatssecretaris een bredere wijziging van de Mediawet indienen bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding van die wetswijziging is 1 januari 2017.