Tweede Kamer wil koerswijziging bij investeringen in lokale journalistiek

Kamerleden willen introductie van spelregels voor minder overlap tussen publieke en private media naar Duits en Vlaams model.

In de laatste dagen voor het verkiezingsreces debatteerde de Tweede Kamer over de kabinetsplannen om structureel 16 miljoen euro per jaar extra te investeren in lokale omroepen. In het Tweeminutendebat dat volgde op een onlangs gevoerd Kamerdebat dienden de fracties van VVD, CDA en BBB een motie in om de plannen van het kabinet bij te sturen.

In kaart brengen van effecten investeringen

De grootste kritiek op de kabinetsplannen kwam van de VVD, het CDA en BBB. Kamerlid Pim van Strien (VVD) roept in een gezamenlijke motie op om in kaart te brengen wat de effecten van de aangekondigde investeringen zijn op het totale medialandschap en daarmee ook op private nieuwsmedia.

Daarnaast pleiten de indieners ervoor dat het kabinet investeringsvoorstellen moet ontwikkelen waarvan alle aanbieders van lokaal en regionaal nieuws profiteren.

Minder overlap

De fracties roepen ook op te kijken naar de introductie van spelregels naar analogie van Duitsland en Vlaanderen. Daar is de focus van publieke media duidelijker geformuleerd, waardoor er minder overlap is met private nieuwsmedia. Zolang de effecten van de huidige kabinetsplannen niet duidelijk zijn, willen de partijen dat er nog niet wordt overgegaan tot definitieve vaststelling van de investeringen.

De demissionaire staatssecretaris Uslu liet weten het belang van de private journalistiek op regionaal en lokaal niveau te onderschrijven en gaf de motie ‘oordeel Kamer’.

Inzicht in effecten

De motie volgt op een eerdere toezegging in het commissiedebat Lokale Omroepen van demissionair staatssecretaris Uslu. Zij zegde de Kamer toe om medio 2024 inzichtelijk te maken welke invloed de versterkingsoperatie van lokale publieke omroepen op private nieuwsaanbieders heeft.

Herman Wolswinkel, directeur van NDP Nieuwsmedia: “Het is een goede zaak dat de Tweede Kamer wél het gehele journalistieke landschap in het vizier heeft en daarom zorgvuldigheid vraagt van de staatssecretaris bij de versterking van de lokale journalistiek. Het recente pleidooi van de hoofdredacteuren van regionale en lokale bladen in hun gezamenlijke brief laat zien dat we vitale lokale en regionale nieuwsmedia bepaald niet als een vanzelfsprekendheid mogen beschouwen. We moedigen het kabinet aan om in gesprek te gaan met de sector.”

De Tweede Kamer stemt op 24 oktober a.s. over de motie.