Invoering modelcontracten voor zzp’ers uitgesteld

Het kabinet wil de invoering van de nieuwe regels voor zzp’ers, de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), uitstellen tot 1 april 2016.

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) schreef dat maandag aan de Eerste Kamer. Dit houdt in dat de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) voor freelancers en zzp´ers voorlopig nog blijft bestaan. ‘De voorbereiding vordert, maar we zijn er nog niet,’ schrijft Wiebes.

Inwerkingtreding Wet DBA niet voor 1 april 2016

De stemming over de wet in de Eerste Kamer stond aanvankelijk gepland op 27 oktober, maar Wiebes erkent nu dat een gedegen transitieplan noodzakelijk is. De beoogde datum van inwerkingtreding is daarom verplaatst naar 1 april 2016.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 januari 2017 de gelegenheid de nieuwe regels te implementeren. De Belastingdienst zal tot die datum niet repressief handhaven, maar slechts aanwijzingen geven.

Op de website van het NUV is uitgebreide informatie te vinden, waaronder handvatten om te anticiperen op deze nieuwe wet.