Gegarandeerde voorwaarden in Werkcode freelance journalistiek

Freelance journalisten die werken voor nieuwsmedia kunnen voortaan terugvallen op afspraken over hun honorarium en de voorwaarden waaronder zij werken.

Daarvoor zorgt een Werkcode voor freelance journalistiek die uitgevers van nieuwsmedia hebben opgesteld. De twee grootste uitgevers, DPG Media en Mediahuis, hebben inmiddels besloten de Werkcode in te voeren.

De nieuwsmedia betalen aan freelance journalisten die per uur worden betaald voortaan tenminste 150 procent van het cao-loon dat past bij de functie die wordt vervuld. De opslag stelt freelancers in staat voorzieningen te treffen voor onder meer pensioen, verzekeringen, vakantie en ziekte. Daarnaast zijn afspraken opgenomen die garanderen dat journalisten zich betrokken, gewaardeerd en gelijkwaardig kunnen voelen, of zij nu in vaste dienst zijn of als zzp’er werken. Door de vaste toeslag stijgen de tarieven voortaan altijd mee met cao-verhogingen.

Ook voor freelancers die per opdracht worden betaald, zoals fotojournalisten, auteurs, camjo’s en specialisten, biedt de Werkcode garanties. De uitgevers hebben de plicht op zich genomen de tarieven voor deze zzp’ers zodanig vast te stellen, dat ook hun honorarium minstens 150 procent van de vergelijkbare cao-schalen bedraagt.

Rien van Beemen, CEO Mediahuis: “Freelance journalisten leveren een belangrijke bijdrage aan onze nieuwsmedia. Uitgevers zijn voor hen een betrouwbare opdrachtgever, die eerlijke tarieven en goede voorwaarden hanteert. Deze code biedt garanties voor freelancers en het is een mijlpaal dat hun tarieven voortaan automatisch worden geïndexeerd.”