Zelfstandigen en bedrijven uiten forse kritiek op nieuwe ‘zzp-wet’

NDP Nieuwsmedia schaart zich achter een breed front van organisaties dat kritiek uit op nieuwe wet voor werken met zelfstandigen.

Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid startte onlangs een internetconsultatie over het wetsvoorstel ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’. Het wetsvoorstel beoogt meer duidelijkheid te scheppen in het werken met zelfstandigen en als zelfstandige.

Forse kritiek op zzp-wet

Een overgrote meerderheid van de ruim 1.100 organisaties en burgers die hebben gereageerd, spreekt zich negatief uit over het wetsvoorstel. Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk is van mening dat het wetsvoorstel niet de gewenste duidelijkheid zal scheppen.

Hoewel het wetsvoorstel nog niet bij de Tweede Kamer is ingediend, uiten ook politieke partijen forse kritiek, waaronder de VVD en BBB. De kern van de kritiek is gericht op de beoordeling van arbeidsrelaties, waarin de mate van zelfstandigheid en ondernemerschap wordt beperkt.

Freelancers in de journalistiek

In de consultatiereactie van NDP Nieuwsmedia keren nieuwsbedrijven zich tegen het loslaten van de zogenaamde holistische benadering in de beoordeling van arbeidsrelaties. Het wetsvoorstel laat het principe los dat – om te bepalen of iemand een werknemer of zelfstandige is – alle factoren in de feitelijke situatie moeten worden meegewogen.

Daarvoor in de plaats komt een weging van specifieke factoren in een vastgestelde volgorde. Nieuwsmedia zijn kritisch over het voornemen om werkzaamheden die onderdeel zijn van de ‘kernactiviteit’ van de onderneming een bepalend element te maken voor de vraag of een freelancer het werk kan verrichten.

De weging van het begrip ‘kernactiviteit’ sluit niet aan bij mediabedrijven waarvan de kernactiviteit het verslaan van nieuws is. Daarin vervullen journalistieke freelancers vanwege hun expertise een belangrijke rol, ook in de toekomst. Het begrip ‘kernactiviteit’ zou daarom verwijderd moeten worden uit de beoordeling van een arbeidsrelatie.

Toekomst van de zzp-wet

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt op basis van de ontvangen consultatiereacties of zij het wetsvoorstel aanpast. Bovendien zullen ook de uitkomst van de Tweede Kamerverkiezingen en de agenda van een nieuw kabinet van grote invloed zijn. Gelet op de stevige kritiek die is geuit, is de uitkomst nog ongewis.