Wetsvoorstellen over zelfstandigen miskennen uitgeefpraktijk

De wetsvoorstellen van minister Koolmees die moeten leiden tot een minimuminkomen voor zelfstandigen ontberen een integrale visie op de arbeidsmarkt en zijn niet of moeilijk uitvoerbaar.

Dat stellen NDP Nieuwsmedia en de Mediafederatie in een consultatiebijdrage over de voorstellen voor de Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Wet op de zelfstandigenverklaringen.

Voorstellen scheren zelfstandigen over één kam

De brancheorganisaties verenigd in de Mediafederatie onderschrijven het standpunt van de regering dat fulltime werkenden een bestaansminimum moeten kunnen verdienen. De wetsvoorstellen doen echter geen recht aan de grote verscheidenheid aan zelfstandigen op de arbeidsmarkt.

Gevolgen voor de uitgeefsector

In de mediasector zullen de voorstellen met name consequenties hebben voor de dagbladbezorging en de uitvoering van uitgeef- en auteursovereenkomsten. De minister gaat in het voorstel voorbij aan deze gevolgen. De doeltreffendheid van de maatregelen is niet onderzocht.

Dagbladbezorging

De dagbladbezorging vervult een belangrijke rol in de verspreiding van journalistieke producten. De bestaande stukloonnorm, die zorgvuldig door de sociale partners is overeengekomen en aan het minimumloon is gekoppeld, geniet brede maatschappelijke steun.

De voorgenomen maatregelen houden geen rekening met deze goed lopende praktijk en dreigen de dagbladbezorging onuitvoerbaar te maken.

Integrale visie noodzakelijk

NDP Nieuwsmedia en de Mediafederatie roepen minister Koolmees op om de regelgeving voor zelfstandigen te betrekken bij de voorstellen van de commissie-Borstlap, die op dit moment in opdracht van de minister werkt aan een duurzame en brede visie op de arbeidsmarkt als geheel.