Nieuwe werkwijze Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek past met ingang van 1 november zijn werkwijze en procedures aan.

Met deze aanpassing sluit de Raad beter aan bij de wensen die binnen de journalistiek leven. De Raad hoopt met de vernieuwingen toegankelijker te worden en te kunnen rekenen op meer draagvlak. De nieuwe werkwijze zal na een jaar worden geëvalueerd.

De Raad vindt het een goede ontwikkeling dat steeds meer nieuwsmedia werken met ombudsmensen en interne klachtenprocedures hanteren. Klachten worden pas in behandeling genomen als het medium eerst de kans had zich er zelf over uit te spreken. De Raad wordt hierdoor een ‘tweedelijnsinstantie’.

De Raad legt deze werkwijze vast in zijn vernieuwde reglement.

Leidraad ter discussie

Ook zal de Raad in beginsel geen klachten meer beoordelen over media die herhaaldelijk lieten weten niet mee te werken aan procedures van de Raad. De Raad kan immers alleen een aanvullende functie vervullen als media daar ook zelf prijs op stellen.

Op korte termijn zal de Raad ook zijn Leidraad ter discussie stellen en mogelijk aanpassen. De Raad werkt de komende maanden bovendien verder aan een meer journalistieke en minder ‘juridische’ formulering van zijn conclusies.

In 2012 deed NDP Nieuwsmedia, namens de lidbedrijven, de Raad voor de Journalistiek enkele suggesties voor een meer effectieve vorm van zelfregulering.