Europese Commissie eist meer toezeggingen van Google

De voorstellen van Google om de zoekresultaten eerlijker te presenteren, gaan niet ver genoeg.

Dat heeft commissaris Almunia (Mededinging) gisteren aan Google meegedeeld. De Europese Commissie eist maatregelen die verder gaan dan het schikkingsvoorstel dat Google eind april deed.

Drie jaar geleden dienden uiteenlopende marktpartijen klachten in bij de Europese Commissie vanwege vermeend misbruik van marktdominantie door Google. Ook Duitse en Spaanse nieuwsuitgevers behoorden tot de marktpartijen die bezwaar maakten.

Kern van de bezwaren is dat Google zijn eigen diensten bevoordeelt in de zoekresultaten, waardoor andere partijen op achterstand worden gezet.

Kritiek op schikkingsvoorstel

In april presenteerde Google een schikkingsvoorstel dat tegemoet moest komen aan de geuite bezwaren. De Europese Commissie stelde marktpartijen vervolgens in de gelegenheid om de door Google voorgestelde maatregelen te testen. Vrijwel alle betrokken marktpartijen uitten kritiek op het schikkingsvoorstel.

Ook NDP Nieuwsmedia sloot zich aan bij een breed uitgeverscollectief dat in de voorgestelde maatregelen onvoldoende garanties zag voor eerlijke concurrentie.

Betere maatregelen noodzakelijk

Op basis van de reacties van marktpartijen heeft Eurocommissaris Almunia geconcludeerd dat de maatregelen van Google niet toereikend zijn. Google is nu verzocht verbeterde voorstellen in te dienen. Leidt dat niet tot een structurele oplossing, dan loopt Google het risico beboet te worden voor misbruik van marktdominantie.

De Europese Commissie uitte eerder de wens om de zaak voor het einde van het jaar af te ronden, maar het is onduidelijk of dat nu nog haalbaar is.