NDP Nieuwsmedia: verken gezamenlijk platform voor publieke en private podcasts

Private nieuwsuitgevers willen een verkenning van een gezamenlijk Nederlands podcastplatform, samen met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Dat moet leiden tot een samenwerking tussen private en publieke partijen die de pluriformiteit en toegankelijkheid van Nederlandse (journalistieke) podcasts garandeert.

Brancheorganisatie NDP Nieuwsmedia, vertegenwoordiger van private nieuwsuitgevers van titels zoals de Volkskrant, NRC, De Telegraaf, BNR en het AD, schrijft dat in reactie op het voorgenomen besluit van staatssecretaris Uslu (Media) over ‘NPO Luister’.

NPO vraagt toestemming voor publiek luisterplatform

NPO Luister is een podcastplatform van de NPO dat nu als experiment actief is. De NPO wil met dit platform alle NPO-podcasts op één plek samenbrengen en heeft daarvoor goedkeuring gevraagd van de staatssecretaris. Het is de bedoeling NPO Luister op termijn van een inlog te voorzien, waarmee de NPO beoogt om luisteraars op basis van algoritmen zoveel mogelijk naar andere NPO-content door te geleiden.

Eén vuist tegen big tech

Volgens NDP Nieuwsmedia is deze alleingang van de NPO een gemiste kans. Voor het behoud van een pluriform en toegankelijk aanbod van Nederlandse podcasts is het van groot belang dat Nederlandse mediapartijen de krachten weten te bundelen. Daarmee kunnen zij gezamenlijk een Nederlands alternatief bieden voor de dominantie van big tech in de distributie van podcasts. Voor een pluriforme nieuwsvoorziening is het van belang dat alle Nederlandse journalistieke podcasts goed vindbaar blijven.

Private nieuwsuitgevers produceren een substantieel, pluriform en kwalitatief hoogwaardig aanbod aan journalistieke podcasts.

De diversiteit van journalistieke podcasts van zowel publieke als private partijen in beeld gebrachtSamenwerking en voorwaarden

In de goedkeuringsprocedure voor NPO Luister hebben adviseurs van de staatssecretaris opgemerkt dat de kennis die met NPO Luister wordt opgedaan de podcastmarkt in Nederland kan versterken. Hoe dat precies moet gebeuren, is echter nog niet uitgewerkt.

Zonder samenwerking of voorwaarden aan de uitrol van NPO Luister is het een marktverstorend initiatief dat private partijen – naast de journalistieke bezwaren – ook belemmert om een duurzaam verdienmodel te vinden in de nog jonge podcastmarkt. Samenwerking is de aangewezen weg om een vuist te maken tegen desinformatie, pluriformiteit te bewaken en een te dominante positie van big tech op de Nederlandse podcastmarkt te voorkomen.