Beleid App Store soepeler voor nieuwsuitgevers

Apple heeft een beleidswijziging doorgevoerd voor de App Store. Aanbieders van ‘reader apps’ mogen naar hun eigen website linken voor accountbeheer en betalingen.

Nieuwsuitgevers kunnen gebruikers in hun apps voortaan doorverwijzen naar de website van het nieuwsmedium voor het aanmaken en beheren van een account. Dat volgt uit de aankondiging van Apple om het beleid voor de App Store aan te passen voor aanbieders van zogenaamde ‘reader apps’.

Reader apps zijn apps die hoofdzakelijk de volgende content bieden: kranten, magazines, boeken, audio, muziek en video.

Betaling buiten App Store om

Nieuwsuitgevers mogen in hun apps een link opnemen naar de website van het nieuwsmedium, waar klanten een account kunnen aanmaken en beheren. Dat betekent dat nieuwe abonnees buiten de App Store om een betaling voor hun abonnement kunnen voldoen.

Apple bepaalt

Appaanbieders die van de mogelijkheid gebruik willen maken, moeten bij Apple een aanvraag doen. Vervolgens beslist Apple zelf of aan alle voorwaarden is voldaan. Eén van de voorwaarden is een verbod om in de app bij de link naar de eigen website prijzen op te nemen.

Bovendien is de link voorzien van een uitdrukkelijke waarschuwing dat de gebruiker zich buiten het veiligheidsdomein van Apple begeeft.

Veel druk op Apple

De verandering die Apple doorvoert is de uitwerking van een toezegging die de mondiale techpartij aan de Japanse mededingingstoezichthouder heeft gedaan. De toezichthouder onderzocht de praktijken van Apple wegens mogelijke overtredingen van de Japanse antimonopoliewetgeving.

Wereldwijd staan Apple en Alphabet onder druk om onredelijke voorwaarden van hun appstores eerlijker te maken. Zo heeft ook de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt Apple gedwongen de voorwaarden van de App Store voor datingappaanbieders aan te passen.

Digital Markets Act

Vermoedelijk treedt dit najaar de Europese Digital Markets Act (DMA) in werking. De DMA pakt de positie van big tech aan, ook waar het om de appstores gaat. Vanaf dat moment is wettelijk verankerd dat appaanbieders niet verplicht zijn het betaalsysteem van Apple of Google te gebruiken in hun apps.

De nu aangekondigde beleidswijziging van Apple is te beschouwen als een stap in de goede richting.