Digital Markets Act in werking getreden

Nieuwsbedrijven verwelkomen de inwerkingtreding van de Digital Markets Act (DMA), die de macht van poortwachters beteugelt.

De Europese Digital Markets Act (DMA) beoogt de werking van online markten te verbeteren. Voor nieuwsbedrijven is een eerlijke werking van de online markten van groot belang voor een duurzame toekomst.

Om dit te bereiken beteugelt de Europese wetgever de macht van grote online platforms, zogenaamde poortwachters, met deze verordening. Op een evenwichtige markt hebben nieuwsbedrijven meer mogelijkheden om relaties met hun eigen abonnees te onderhouden en is de online advertentiemarkt transparanter.

Eerlijkere online markt voor nieuwsbedrijven

De DMA verplicht de grote platforms eerlijker voorwaarden te hanteren voor hun appstores en nieuwsuitgevers moeten toegang krijgen tot advertentie- en consumentendata van de platforms. Met de DMA is daarnaast het verplicht gebruik van de betaaldiensten van de platforms verleden tijd.

De nieuwe verplichtingen leiden ertoe dat nieuwsbedrijven hun abonnees betere dienstverlening kunnen bieden. Zo mogen nieuwsuitgevers consumenten rechtstreeks aanbiedingen doen via hun apps. Ook kan het gebruik van eigen betalingssystemen het afsluiten van een abonnement vereenvoudigen.

Daarnaast mogen platforms hun eigen producten en diensten niet langer bevoordelen in het rangschikken op hun kanalen. Dat kan een positief effect hebben op de zichtbaarheid van journalistieke content op de platforms.

Strikte handhaving

NDP Nieuwsmedia heeft vorige maand met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de voorbeelden uit de nieuwssector gedeeld van het gedrag van de platforms waaraan de DMA nieuwe, eerlijkere eisen stelt. De brancheorganisatie heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als nieuw aangewezen toezichthouder op de DMA gevraagd scherp toe te zien op de naleving van de nieuwe verplichtingen door de platforms.

De Europese Commissie besluit vanaf september 2023 welke grote platforms kwalificeren als poortwachter. Die platforms hebben daarna zes maanden tijd om te voldoen aan de verplichtingen die de DMA hen oplegt. De Europese Commissie kan daarna handhavend optreden. Boetes die de Commissie mag opleggen, kunnen oplopen tot twintig procent van de jaaromzet.