Europees akkoord over striktere regels voor online platforms

De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over de Digital Services Act (DSA). Het wetgevingspakket moet zorgen voor een eerlijkere en veiligere online omgeving.

Op 23 april bereikten de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers een akkoord over de Digital Services Act. Het voorstel gaat uit van het principe dat alles wat offline illegaal is, ook online illegaal is.

Bredere afweging nodig voor verwijderen van content

De DSA stelt strengere eisen aan de manier waarop platforms met content moeten omgaan. Platforms moeten bij het opstellen en uitvoeren van hun algemene voorwaarden uitgangspunten als vrijheid van meningsuiting, mediavrijheid en pluralisme zwaarder gaan meewegen. Dat moet willekeur bij het offline halen van content van nieuwsuitgevers helpen voorkomen.

Offline halen van illegale content

Een belangrijke verplichting die breder gaat gelden voor online platforms is het principe van ‘notice and take down’. Na kennisgeving van illegale content moeten de platforms de content snel verwijderen. Ook moeten platforms voorkomen dat gebruikers de illegale content opnieuw uploaden.

Rol voor ‘trusted flaggers’

De DSA introduceert zogenoemde trusted flaggers. Dit zijn personen of organisaties die zijn aangewezen om illegale online content te signaleren en te markeren.

Het idee dat trusted flaggers alleen publieke partijen kunnen zijn, lijkt in de finale onderhandelingen te zijn losgelaten. Dit betekent dat ook private partijen als trusted flagger zouden kunnen worden aangewezen.

Aanscherping gerichte online advertenties

Met de komst van de DSA is het online platforms niet langer toegestaan om targeted advertising te richten op minderjarigen. Ook komt er een verbod op het gebruik van gevoelige persoonsgegevens zoals seksuele geaardheid of religie voor het tonen van gerichte reclame.

Verbod op ‘dark patterns’

Het wordt online platforms daarnaast verboden om zogenoemde ‘dark patterns’ te gebruiken. Dit zijn manieren om internetgebruikers te verleiden hun data af te staan.

Zwaardere zorgplicht voor techreuzen

De DSA legt de allergrootste platforms extra taken en verplichtingen op. Dit zijn platforms met meer dan 45 miljoen gebruikers binnen de EU.

De allergrootste platforms krijgen met de komst van de DSA een zwaardere zorgplicht om systemische risico’s zoals desinformatie en illegale content tegen te gaan en universele grondrechten te beschermen.

De DSA treedt tegelijk met de DMA in werking

In de komende weken wordt het onderhandelingsakkoord technisch verder uitgewerkt. Hierna zullen de laatste stemmingen plaatsvinden in het Europees Parlement.

Naar verwachting bekrachtigen de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement de DSA nog voor de zomer van 2022. Dan kan de DSA, samen met de DMA, in het najaar van 2022 in werking treden. Hierna hebben bedrijven vijftien maanden de tijd om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.