Nieuwsuitgevers werken aan gezamenlijk contentplatform

NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, heeft het initiatief genomen een gezamenlijk contentplatform te ontwikkelen.

Het contentplatform bevat de redactionele content van nieuwsbedrijven, waaronder de dagbladuitgevers. Het nieuws komt beschikbaar voor toepassingen voor zowel zakelijke als particuliere gebruikers. Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft vandaag bekendgemaakt een subsidie beschikbaar te stellen voor dit project.

Om de gebruiksmogelijkheden te vergroten, wordt de content op slimme wijze van trefwoorden voorzien. Ook zal gebruik worden gemaakt van semantische technologie waardoor meer informatiebronnen aan elkaar gekoppeld worden. Individuele uitgevers houden zeggenschap over wat er met hun content gebeurt.

Na de ledenvergadering van de NDP Nieuwsmedia op 10 december 2012 zal meer informatie beschikbaar komen over dit project.