Brandbrief NDP Nieuwsmedia over onuitvoerbare notificatieplicht

Vanmiddag heeft NDP Nieuwsmedia een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over een nieuwe notificatieplicht voor dagbladbezorgers die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.

Nederland gaat verder dan EU voorschrijft

Het wetsvoorstel van minister Kamp vloeit voort uit een Europese Richtlijn uit 2009. Werkgevers worden verplicht twee werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden van iemand van buiten de Europese Unie de overheid daarvan te notificeren.

Helaas kiest het kabinet voor een veel striktere implementatie dan volgens de richtlijn noodzakelijk is.
Juist voor de dagbladsector pakt de nieuwe plicht zeer nadelig uit. Niet alleen wordt het moeilijker elke krant op tijd op de deurmat te krijgen, ook de kans of bestuurlijke boetes neemt fors toe.

Voorspellende gaven

Dat de notificatieplicht onuitvoerbaar is in de dagbladsector blijkt uit een voorbeeld van een krantenbezorger die griep krijgt: de notificatie­plicht vereist dat twee werkdagen voor het ziek worden (!) een vervanger aangemeld moet zijn. Voor een krantenbezorger die op dinsdag ziek wakker wordt, had de vrijdag daarvoor dus al een vervanger aangemeld moeten zijn.
De wetgever zou daarmee de dagbladbezorger voorspellende gaven toedichten.

Ontslag van redacteuren

Het zijn niet alleen de forse logistieke problemen waarmee de dagbladsector als gevolg van dit wets­voor­stel te maken krijgt.
De grote boetedreiging die ermee gepaard gaat is nog veel schadelijker. Voor kleinere dagbladtitels hebben bestuurlijke boetes volgend uit de Wet arbeid vreemdelingen in de afgelopen jaren zelfs het ontslag van redacteuren tot gevolg gehad.

NDP Nieuwsmedia vreest nu dat het risico op boetes met de voorgestelde notificatieplicht verder zal toenemen. De dagbladsector, die toch al structureel onder druk staat, zou daarmee uit onverwachte hoek opnieuw een klap krijgen.

Oplossing

NDP Nieuwsmedia bepleit het schrappen van de eis dat twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden een notificatie moet plaatsvinden. Dan zou ad hocvervanging mogelijk blijven.

De Europese Richtlijn laat die mogelijkheid opzettelijk open, omdat slechts notificatie ‘van’ de aanvang noodzakelijk is (en dus niet ‘vóór’ de aanvang).
Ook voor vergelijkbare andere meldingsplichten  – bijvoorbeeld bij de Belastingdienst in het kader van de loonheffing  – bestaat geen eis om ruim voor aanvang van de werkzaamheden te notificeren.