Hoge Raad sanctioneert schending van bronbescherming niet

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het afluisteren van Telegraaf-journaliste Jolanda van der Graaf ‘niet-proportioneel’ was, maar verbindt daar geen consequenties aan.

In 2009 luisterde de AIVD de journaliste Van der Graaf af. Zo achterhaalde de AIVD de bron, die bij de AIVD werkzaam bleek. Het Hof veroordeelde de AIVD-medewerker tot 16 maanden cel wegens het lekken van staatsgeheimen.

Lege huls

Otto Volgenant, voorzitter van de Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming, stelt op Villamedia dat de Hoge Raad met deze uitspraak een lege huls maakt van bronbescherming voor journalisten. ‘Wanneer er geen enkele sanctie staat op het doorbreken van journalistieke bronbescherming, is dat een vrijbrief voor de overheid om journalisten af te luisteren om hun bronnen te achterhalen.’

Wettelijke verankering bronbescherming

Momenteel behandelt de Tweede Kamer twee wetsvoorstellen die journalistieke bronbescherming een wettelijke basis geven.

Journalisten zijn al beschermd door het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) en jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), maar Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben daar meermaals mee in strijd gehandeld.

NDP Nieuwsmedia acht het daarom van belang dat het recht op journalistieke bronbescherming ook rechtstreeks in de Nederlandse wetgeving verankerd wordt.