Aandachtspunten voor wetsvoorstellen bronbescherming

De Studiecommissie Journalistieke Bronbescherming van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) heeft een uitgebreide reactie geschreven op de wetsvoorstellen waarin het recht van journalistieke bronbescherming wettelijk wordt vastgelegd.

Het doet de Studiecommissie deugd dat bronbescherming wettelijk verankerd gaat worden. Journalistieke bronbescherming dient te worden gewaarborgd middels een wettelijke regeling, met name in de vorm van rechterlijke toetsing voorafgaand aan het inzetten van opsporings- of dwangmiddelen tegen journalisten.

Tevens moet het aansluiten op de bescherming die geboden wordt door het EVRM en de Europese jurisprudentie.

Om dit te realiseren heeft de Studiecommissie een brief met tien aandachtspunten verstuurd aan de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken. Er wordt verzocht om de aanbevelingen mee te nemen bij de verdere parlementaire behandeling van de twee wetsvoorstellen, die vorige maand naar de Tweede Kamer zijn gegaan.

De brief wordt ondersteund door NDP Nieuwsmedia, de NVJ, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en het Persvrijheidsfonds.

Voorafgaand aan de behandeling in de Tweede Kamer zal er een rondetafelgesprek georganiseerd worden door Ard van der Steur (VVD) van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie. NDP Nieuwsmedia zal hierbij aanwezig zijn.