Stand van zaken invoering minimumtarief voor opdrachtnemers

In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' presenteerde het kabinet-Rutte III een maatregel om alle niet-werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt die geen minimumuurtarief van 15 tot 18 euro verdienen, te beschouwen als werknemers met een arbeidsovereenkomst.

Deze maatregel dreigt gevolgen te hebben voor de 20.000 dagbladbezorgers die Nederland rijk is. Van oudsher verrichten dagbladbezorgers hun werkzaamheden op basis van een opdrachtovereenkomst. Die contractvorm is cruciaal voor een tijdige bezorging in de vroege ochtenduren, omdat het vrije vervanging mogelijk maakt. Is een dagbladbezorger verhinderd, dan is eenvoudig een vervanger in te schakelen, bijvoorbeeld een buurjongen of kennis van de bezorger.

De aangekondigde maatregel zou kunnen betekenen dat de nieuwsbedrijven 20.000 bezorgers in loondienst moeten nemen. De mogelijke consequenties van deze maatregel – in financieel, maar zeker in organisatorisch opzicht – zijn onvoorstelbaar. Uitgevers vrezen dat tijdige en betaalbare bezorging onmogelijk wordt. NDP Nieuwsmedia licht de zorgen van uitgevers toe aan de betrokken partijen in Den Haag.

Uitwerking in hoofdlijnenbrief
Het kabinet werkt de maatregelen uit de zzp-paragraaf van het regeerakkoord op dit moment nader uit. Naar verwachting ontvangt de Tweede kamer vóór de zomer een hoofdlijnenbrief van het kabinet. Dan zullen meer details van de maatregelen bekend worden.

NDP Nieuwsmedia verwacht op basis van de hoofdlijnenbrief een nauwkeuriger inschatting te kunnen maken van de gevolgen voor de dagbladbezorging.