Tweede Kamer spreekt zich uit vóór openstelling podcastplatform NPO

Op initiatief van Lisa Westerveld (GroenLinks) roept de Kamer de regering op NPO Luister open te stellen voor aanbieders van journalistieke kwaliteitspodcasts.

Deze week stemde de Tweede Kamer vrijwel unaniem in met een motie van Lisa Westerveld (GroenLinks) om het nieuwe publieke podcastplatform NPO Luister open te stellen voor aanbieders van journalistieke kwaliteitspodcasts. NPO Luister is een nieuw publiek podcastplatform waar vooralsnog alleen publieke content te beluisteren is.

NPO Luister podcasts

Eerdere toezegging van staatssecretaris

NDP Nieuwsmedia vindt het voor een pluriforme nieuwsvoorziening van groot belang dat alle Nederlandse journalistieke podcasts ook in de toekomst goed vindbaar blijven voor het brede publiek. NDP Nieuwsmedia bepleitte daarom eerder samenwerking tussen de NPO en private podcastaanbieders. Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) steunde dat pleidooi tijdens een mediadebat begin juli.

Tweede Kamer stuurt bij

In de goedkeuring die staatssecretaris vorige maand aan de NPO gaf voor het nieuwe platform, ontbrak een voorwaarde die samenwerking zou bevorderen. NDP Nieuwsmedia vond dat een gemiste kans voor de pluriformiteit. Met de bijna unanieme steun voor de motie wijst de Tweede Kamer deze week alsnog de weg richting samenwerking.

Herman Wolswinkel, directeur van NDP Nieuwsmedia: “Met het steunen van deze motie laat de Tweede Kamer zien een hart te hebben voor een pluriform podcastaanbod. Deze Kameruitspraak is een oproep er alles aan te doen dat zoveel mogelijk burgers met plezier kwaliteitsjournalistiek tot zich kunnen nemen. Van de NPO, maar ook van private titels die een belangrijke bijdrage leveren aan het Nederlandse pluriforme podcastaanbod.”