Brede steun voor structurele financiering PersVeilig

De Tweede Kamer stemde deze week over een breed gedragen voorstel om PersVeilig structureel te financieren.

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) diende vorige week een motie in die de regering verzoekt het huidige budget voor PersVeilig structureel beschikbaar te stellen en waar mogelijk de capaciteit te vergroten.

Financiering PersVeilig

De overheidsfinanciering van het project PersVeilig, waarin het Openbaar Ministerie en Politie samenwerken met journalistenorganisaties om de veiligheid van journalisten te verbeteren, was eerder nog tijdelijk van aard. De Tweede Kamer stemde deze week bijna unaniem in met structurele financiering. De oproep van de Kamer gold ook voor het Flexibel Beschermingspakket Freelancers.

PersVeilig logo

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Sjoerd Sjoerdsma (D66): “Journalisten doen onmisbaar werk. Ze zijn de waakhond van onze democratie. Het is verschrikkelijk dat zij bedreigd en aangevallen worden tijdens hun werk. We moeten blijven investeren in hun veiligheid, zeker nu we het aantal incidenten zien toenemen.”

Persveiligheid prioriteit

NDP Nieuwsmedia is blij dat zo’n brede meerderheid van de Tweede Kamer persveiligheid tot een prioriteit maakt. Ook NDP Nieuwsmedia vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat journalisten in toenemende mate worden bedreigd en nieuwsorganisaties steeds forsere maatregelen moeten treffen voor de veiligheid van hun journalisten. Werkgevers in de journalistiek spannen zich daarom op veel manieren in om hun journalisten veilig hun werk te kunnen laten verrichten​, onder andere door PersVeilig mede te financieren.