Aantal betalende lezers dagbladen gestegen

Het aantal betalende dagbladlezers is in 2021 met 86.515 (3,2 procent) gestegen naar 2.808.143.

Abonnees die uitsluitend een digitale krant lezen of toegang hebben tot premium artikelen zijn sterk in opmars. Dat blijkt uit het NDP Nieuwsmedia Brancheonderzoek 2021 met gegevens van alle dagbladen in Nederland.

Nieuwsbehoefte

De stijging is minder fors dan in het voorgaande jaar. In 2020 nam het aantal lezers met 113.752 toe, ofwel 4,4 procent. Dat was ook het jaar dat de btw-verlaging op digitale journalistiek van kracht werd.

De groei op de lezersmarkt heeft in de coronaperiode door de sterke behoefte aan nieuws en duiding een forse impuls gekregen. Vooral digitale producten genieten een groeiende populariteit. De betalingsbereidheid voor digitale nieuwscontent neemt gestaag toe.

abonnementen kranten 2021

Bron: Jaarverslag NDP Nieuwsmedia

Digitale lezers

Het aantal lezers van de gedrukte krant, al dan niet gecombineerd met de digitale krant, is nog ruim in de meerderheid. Abonnees die uitsluitend een digitale krant lezen of toegang hebben tot premium artikelen zijn wel sterk in opmars. Het aantal mensen dat uitsluitend een digitale krant afneemt, is opgelopen tot 344.063 (+24 procent). De toename van lezers van betaalde premium artikelen was nog groter (+45 procent).

Betaalrelaties in plaats van oplage

Het is voor een duurzame toekomst voor nieuwsmedia essentieel om lezers langdurig te binden en het aantal betalende relaties uit te breiden.

Het aantal betalende lezers is sinds 2018 als kengetal in het jaarlijkse brancheonderzoek opgenomen. Dit kengetal is een betere indicator van de lezerspopulatie dan de conventionele oplagecijfers, die immers geen goed zicht geven op de ontwikkeling van digitale en hybride vormen waarin de dagbladtitels verschijnen.

Details uit het NDP Nieuwsmedia Brancheonderzoek zijn te vinden in het Jaarverslag 2021.