Europese Commissie mist kansen om online ecosysteem te versterken

Nieuwsbedrijven zien in de op 15 december gelanceerde Digital Services Act en de Digital Markets Act een aantal gemiste kansen.

Digital Services Act (DSA) introduceert nieuwe regels en verantwoordelijkheden voor online platforms. De Digital Markets Act (DMA) moet de economische gedragsregels voor deze grote onlinespelers vastleggen.

Niet genoeg verantwoordelijkheid

Een eerste analyse leert dat de voorstellen van de Commissie niet ver genoeg gaan. Positief is dat de notice-and-take-down systematiek in Europa wordt geharmoniseerd en dat er specifieke maatregelen voor grotere platforms worden genomen die meer dan 45 miljoen Europeanen bereiken.

Het gaat hier onder meer over grotere transparantie over de gebruikte algoritmen en nieuwe verplichtingen bij het delen van data. Tegelijkertijd wordt het aansprakelijkheidsregime niet voldoende versterkt en wordt het marktgedrag van deze platforms onvoldoende beteugeld. De zogenoemde ‘market investment tool’, dat de ex-ante mededingingsregels moest versterken, heeft het bijvoorbeeld niet gehaald.

Tandeloos

Wout van Wijk, Executive Director van News Media Europe: “De Commissie introduceert geen dwingende bepalingen of bindende afspraken om de onderhandelingsmacht van de gatekeepers van het internet in te perken. De voorstellen zijn nogal tandeloos, terwijl de platforms dringend moeten worden gereguleerd, ook in termen van aansprakelijkheid.”

Toekomst van het internet

De DSA en de DMA, die deels de e-Commerce-richtlijn uit 2000 moeten vervangen, zijn bepalend voor de toekomst van de digitale economie. Het is van het grootste belang dat de nieuwe regels een gezonde, concurrerende digitale markt mogelijk maken.

Europese onafhankelijkheid

News Media Europe en NDP Nieuwsmedia roepen het Europese Parlement en de Lidstaten op om nieuwsmedia in Europa te steunen. Wout van Wijk: “Niets minder dan de Europese culturele, digitale en democratische onafhankelijkheid staat hier op het spel.”

News Media Europe en NDP Nieuwsmedia namen deel aan de consultatie over de Digital Services Act en de New Competition Tool. Het Europese Parlement en de Europese Raad zullen op korte termijn aan hun beraadslagingen beginnen.